SKÅL FOR LIF LAGA: Stovnerungdommen har i år høstet mer enn epler. Tirsdag fikk de den gledelige beskjeden om at de har fått Oslo kommunes frivillighetspris. Her fra venstre: BU-leder Rashid Nawaz (Ap), stortingsrepresentant Trine Lise Sundnes (Ap), stortingsrepresentant Tuva Moflag, trevokter i Líf Laga Husnain (18), Muksa (16), leder i Líf Laga Åsmund Gylder og ansvarlig i Stovnerhagen Anne Karima Nordengen. Foto: Caroline Hammer
SKÅL FOR LIF LAGA: Stovnerungdommen har i år høstet mer enn epler. Tirsdag fikk de den gledelige beskjeden om at de har fått Oslo kommunes frivillighetspris. Her fra venstre: BU-leder Rashid Nawaz (Ap), stortingsrepresentant Trine Lise Sundnes (Ap), stortingsrepresentant Tuva Moflag, trevokter i Líf Laga Husnain (18), Muksa (16), leder i Líf Laga Åsmund Gylder og ansvarlig i Stovnerhagen Anne Karima Nordengen. Foto: Caroline HammerBilde 1 av 1

Líf Laga får Oslo kommunes frivillighetspris