Guri Elisabeth 
Bramness fotografert av lokalavisen i sin flotte hage på Grorud i anledning hennes 80-årsdag. Det er ti år siden.
Guri Elisabeth Bramness fotografert av lokalavisen i sin flotte hage på Grorud i anledning hennes 80-årsdag. Det er ti år siden.

Lokalhistorisk leksikon. Guri Elisabeth Bramness bisatt i dag

Guri Elisabeth Bramness vokste opp midt i begivenhetens sentrum. På Grorud.

Nesten helt til det siste bodde hun på den flotte eiendommen Kullebunden på nedre Grorud, ved krysset Grorudveien/ Bekkenstenveien – med Teslas bilbutikk som nærmeste nabo. På den andre siden av veien ligger huset der Trygve Lie vokste opp.

Med stor interesse for sitt hjemsted tok Guri del i det lokale foreningslivet og ble en som mange søkte til når det handlet om «Grorud i gamle dager». Også avisens unge reportere.

I avisens arkiv finner vi mange artikler der Guri har en sentral rolle. Det være seg de populære årsbøkene til historielaget, oppgaver knyttet til den lokale velforeningen – av og til også som lokal turguide på Grorud

Naturligvis finner vi også intervjuer ved runde år, men også tilbakeblikk. Som fra krigsutbruddet i 1940. Det var, på alle måter, en dramatisk tid, men «hennes far lærte seg å ta tingene som de var», sa hun til avisen.

Guri Elisabeth Bramness hadde også et rikt yrkesliv. Hun utdannet seg til lege ved Universitetet i Oslo i 1957. I de fleste av sine yrkesakrive år var hun tilknyttet Statens attføringsinstitutt, senere Sosialmedisinsk avdeling ved Aker sykehus.

Hun tiltrådte som fagdommer i Trygderetten fra midten av 1980-tallet og var der til hun ble pensjonist ved 75 års alder.

Sammen med ektemann Gunnar fikk hun tre barn – Hanne, Jørgen og Ellen.

Hj. Kielland jr.

Guri Elisabeth Bramness ble bisatt fra Rødtvet kirke fredag 10. november.