Guri Elisabeth Bramness foran nummerskiltet 58 Kullebunden på Grorud. Bildet ble tatt i forbindelse med hennes 80-årsdag i 2012.
Guri Elisabeth Bramness foran nummerskiltet 58 Kullebunden på Grorud. Bildet ble tatt i forbindelse med hennes 80-årsdag i 2012.

Til minne om Guri Elisabeth Bramness

Guri ble født 7. mai 1932 og hennes pikenavn var Jørgensen. Hun døde fra oss 29. oktober 2023,
91 år gammel. Vi har vært så heldig at vi har hatt henne blant oss i mange, mange år.

Hun har vært en viktig person her på Grorud. Hennes bestefars familie hadde et småbruk, Kullebunden, i mange år i Grorudveien på Nedre Grorud. Her lå også en manufakturforretning som Guris tante drev.

Guri utdannet seg til lege og flyttet senere inn i et hus på samme område med sin familie.
Hun var gift med Gunnar Bramness som var økonom og de fikk tre barn som alle vokste opp på Grorud.

Hun var et aktivt og ressursrikt menneske her på Grorud. I alle år var hun med i foreningen Selskapet til Grorud Vel, også som leder. Senere ble hun også med i styret for Groruddalen Historielag. Hun var et viktig medlem i styret med sin kunnskap om Groruddalen, og spesielt Grorud bydel. Hun holdt foredrag, ledet vandringer og var aktiv på ulike måter i historielagets arbeid.

Fra 1991 til 2019 skrev hun følgende artikler i historielagets årbøker:
• Selskapet til Grorud Vel 100 år
• Kullebunden, Grorudveien 58
• Maria Dehlis Minde
• Barnehjemmet på Haugen
• Det tyske huset i Sinsenveien
• Nedre Grorud i min barndom
• Fredsmarsjen 1945
• Bethel – bedehuset på Grorud
• Minner fra krigsårene 1940-45
•Grorud Vel i krigsårene
• Svenska Norgeshjälpen – «Svenskesuppen»
• Alundvang kafé på Grorud
• Hva vi lekte og hvordan vi lekte
• Margrethe Jørgensen og manufakturen på Nedre Grorud

Hun laget også et flott lokalhistorisk hefte, «Lokalhistorisk vandring på Grorud» sammen med Anne Finhammer.

Guri fikk også påskjønnelsen «kulturprisen» i 2010 fra Bydel Grorud. Hun fortjente en slik påskjønnelse. I et intervju med Akers Avis Groruddalen etter at hun hadde mottatt kulturprisen kalte de henne Groruds Grand old Lady, og det var hun virkelig.

Som styremedlem i Groruddalen Historielag var hun i flere år representant i styret for Steinhoggermuseet på Grorud og deltok aktivt i utviklingen av utstillingen på museet.
Guri tok alltid sine tillitsverv på stort alvor og arbeidet seriøst med de oppgavene hun fikk.
I mange år, før jul, inviterte hun styret til sitt hjem og trakterte oss med mat og godt drikke. Dette var en tradisjon hun holdt på med til kreftene ikke trakk til lenger. Vi ser tilbake på disse juletreffene med glede og takknemmelighet.

I 1917 ble Guri utnevnt til æresmedlem av Groruddalen Historielag, en utmerkelse hun satte stor pris på, og som var veldig fortjent.

Guri fikk etter hvert problemer med å gå, men hun deltok på styremøtene og kom seg til møtene ved hjelp av taxi eller hun ble hentet av andre styremedlemmer. Men til slutt tok kreftene slutt og hun sa fra seg vervet.

Vi minnes Guri med ærbødighet og stor takk. Hvil i fred.

Groruddalen Historielag
Dan Brovold, leder