Foto:
Foto:Bilde 1 av 1

Lunden, gården som ble kloster

Lunden gård er grunnen til at vi i dag snakker om Linderud som område.

På Demo Linderud blir det neste mandag en tidsreise tilbake til 1920-tallet, når Anne Fikkan (øverste bildet) forteller historien om barnehjemmet på Lunden gård og historier om både de ansatte og beboerne som tilhørte gården tilbake i tid.

Lunden gård var blant annet bolig for statsråd Mathiesen og hans familie, før de etter hvert overtok Linderud-godset. Etter den tid ble gården både brukt som barnehjem og siden som kloster. Da klosteret ble etablert, ble huset revet og erstattet med klosterbygningene vi i dag kjenner.

Anne Fikkan er lokalhistoriker fra Økern, og har bodd på Refstad i 40 år. Sammen med Gro Hoddevik og Håvard Pedersen utga hun i 2013 Kulturminneguiden for Bydel Bjerke, med fokus på sosiale forhold for dem nederst på samfunnstigen. I tillegg er Anne Fikkan aktiv i Groruddalen historielag og gjennomfører kulturminnevandringer i bydelen.

Foredraget er mandag 17. april klokka 11.30-12.30. Det blir enkel matservering med kaffe og te.

Lunden

Lunden var en gård i Oslo. Den ble drevet sammen med Linderud, og var kuskebolig.

Gården ble i 1930-åra kjøpt med tanke på opprettelse av et kloster. Det tok tid før dette ble realisert, men i 1959 ble Lunden kloster etablert på tunet.

I 1963 ble de siste gårdsbygningene revet for å gi plass til Lunden klosterkirke.

Lunden kloster

Lunden kloster