Foto:
Foto:Bilde 1 av 7
Foto:
Foto:Bilde 2 av 7
Foto:
Foto:Bilde 3 av 7
Foto:
Foto:Bilde 4 av 7
Foto:
Foto:Bilde 5 av 7
Foto:
Foto:Bilde 6 av 7
Foto:
Foto:Bilde 7 av 7

Informasjon fra Bydel Alna i juni

I samarbeid med Furuset Utvikling arrangerer Bydel Alna åpningsfest for innbyggerne i bydelen fredag 17. juni, og alle er hjertelig velkommen.

Varaordfører Abdullah Alsabeegh kommer for å avduke bydelens kunstvegg som er laget av Marianne Hurum. Yousef Hadaoui kommer, og skal sammen med leder av Alna bydelsutvalg, Mari Morken, og bydelsdirektør Marius Trana, stå for den offisielle åpningen av festdagen. Vi åpner dørene til bydelshuset på vidt gap, med aktiviteter for alle aldre, gratis mat og underholdning fra lokale talenter.

Ta med deg venner, familie og naboer og bli med på å fylle bydelshuset med liv.

Følg med på Facebook for mer informasjon.

Når: Fredag 17. juni kl. 17.00-19.00
Hvor: Innbyggertorget i Alna bydelshus

Arrangementet er en del av Furusetfestivalen, og alle oppfordres til å fortsette festdagen på Sletta.

Alna bydelshus

Bydelens tjenester er samlet under samme tak i Alna bydelshus på Furuset. Dette gjør vi for at innbyggernes behov skal løses raskere og enklere. Bydelshuset skal være et åpent og inkluderende hus for bydelens innbyggere.

Bydelshuset ligger på Furuset rett i nærheten av buss- og t-banestopp. Besøksadressen er Trygve Lies Plass 6, 1051 Oslo.

Innbyggertorget
Husets første etasje er selve hjertet i bydelshuset – og det vi kaller innbyggertorget. Her skal du møte hvis du har en avtale med bydelen eller har spørsmål om tjenester og tilbud.

Resepsjonen på innbyggertorget er bemannet kl. 10.00-14.00. Her får du god hjelp og veiledning om bydelens tjenester. Her finnes også publikumsmottaket til NAV Alna som er bemannet i samme tidsrom.

På innbyggertorget finner du kaffebaren Alnahub. Her kan du kjøpe ferske bakervarer, all slags kaffe og nydelig is. Innbyggertorget og Alnahub er åpent hver dag fra kl. 08.30-15.30.

Møte i Alna bydelsutvalg

Velkommen til møte i Alna bydelsutvalg torsdag 16. juni kl 17.30.

Møtested: Innbyggertorget, Trygve Lies plass 6. Møtet blir også strømmet direkte via bydelens
side på Facebook.

Møtet starter med åpen halvtime der publikum gis anledning til å stille spørsmål eller fremme synspunkter uten debatt.

Ønsker du å fremme dine synspunkter i åpen halvtime?

Send påmelding til camillatomren@bal.oslo.kommune.no

Alna bydelshus, Trygve Lies plass 6.

Alna bydelshus, Trygve Lies plass 6.

Et utdrag av saker til behandling:

• Pågående utredninger for skoleprosjekter – høring, skolebehovsplan
• Revidert budsjett 2022 – effekt av regnskap 2021 mv.
• Statlig reguleringsplan for nytt sykehus på Aker, Trondheimsveien 235 mfl. Innspill til Oslo kommunes høringsuttalelse fra Bydel Alna

Informasjon fra bydelsdirektør Marius Trana.

Saksdokumentene er lagt ut på einnsyn.no.

Vel møtt!

Mari Morken
leder, Alna bydelsutvalg

Vaksinesenter

Fra og med 1. juli vil Oslo ha ett vaksinesenter: Nydalen vaksinesenter.

Vaksinesenteret er tilgjengelig for alle som ønsker vaksine, og vil fortsette å ha dagens drop-in-tilbud. Vaksinesentrene i de øvrige bydelene i Oslo vil gradvis stenge.

Siste åpningsdag hos Alna vaksinesenter er 17. juni, alle henvendelser om vaksinering må etter dette rettes til Nydalen vaksinesenter.

Informasjonsmøte

Informasjonsmøte om Omsorg+ i Alna bydelshus onsdag 22. juni kl. 16.00 – 17.30.

Til høsten åpner nye Omsorg+ Teisen i Alna, og i den anledning vil vi holde et informasjonsmøte for interessenter.

Omsorg+ er aldersvennlige boliger for deg over 67 år. Teisen Omsorg+ blir bemannet med husvert hele døgnet. Tilbudet omfatter kafé, aktivitetssenter og fellesrom, arrangerte aktiviteter for beboerne og besøkende og gode muligheter for sosialt fellesskap.

Er dette noe for deg, eller noen du kjenner?
Kom på informasjonsmøtet i Alna bydelshus 22. juni.

Har du spørsmål?
Kontakt prosjektleder Sigrun Åsbø, tlf. 476 93 114.