Foto:
Foto:Bilde 1 av 2
Foto:
Foto:Bilde 2 av 2

Møte i Alna bydelsutvalg 31. mars

Torsdag 31. mars er det møte i Alna bydelsutvalg. Møtet er digitalt og starter klokka 18.00. Det streames også på Facebook!

Møtet starter med åpen halvtime. Vil du delta?

Send en e-post til camillatomren@bal.oslo.kommune.no, innen torsdag 31. mars klokka 15.00, og du vil motta en invitasjon til møtet. I åpen halvtime kan publikum stille spørsmål eller fremme synspunkter uten debatt.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med politisk koordinator Camilla Tomren, mobil: 928 82 933.

Saksdokumenter

Saksdokumentene er lagt ut på www.einnsyn.no
.

Hold deg oppdatert på hva som skjer i Bydel Alna. Følg oss på Facebook!

– – –

Saker til behandling

20/22 Godkjenning av møteprotokoll 01.02.2022

21/22 Protokoller fra utvalg, komiteer og råd fra mars 2022 til orientering

22/22 Referat fra startmøte om budsjett 2022 med byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester

23/22 Økonomisk status per februar 2022

24/22 Ytre Ringvei- Sykkelvei fra Stordamveien til Ulsrud videregående skole- Varsel om oppstart av planarbeid. Innspill fra Bydel Alna

25/22 Harald Sohlbergs vei 5-7. Varsel om oppstart av planarbeid. Innspill fra Bydel Alna

26/22 Årsrapport 2021 – Tilsynsutvalg 1

27/22 Årsrapport 2021 – Tilsynsutvalg 2

28/22 Årsrapport 2021 – Tilsynsutvalg 3

29/22 Rundskriv nr. 9/2022: Oppheving av rundskriv RS-0072 Samlet rundskriv om reglement
for de folkevalgtes innsynsrett

Informasjon fra fungerende bydelsdirektør Ellen Liljedahl.

Har du besøkt Alna bydelshus?

I bydelshuset har vi samlet bydelens tjenester under samme tak. Du finner oss på Furuset, Trygve Lies
Plass 6, 1051 Oslo.

Åpningstider

▸ Bydelshuset: mandag-fredag kl. 08.30-15.30

▸ Bemannet resepsjon: mandag-fredag kl. 10.00-14.00