Foto:
Foto:Bilde 1 av 2
Foto:
Foto:Bilde 2 av 2

1.438 nye smittede de siste to dagene

Det er foreløpig lite som tyder på at smitten har nådd toppunktet. De siste to dagene har smitten fortsatt å øke, og Bydel Bjerke er spesielt hardt rammet.

Tidligere har Folkehelseinstituttet antatt at man vil nå smittetoppen rundt månedsskiftet januar/februar. Det er imidlertid fortsatt for tidlig å si om det stemmer. Samtidig ser vi at det fortsatt er over 100 daglige nye smittede i samtlige bydeler.

De nye test- og karantenereglene kan også endre på spillereglene. Tidligere har husstandsmedlemmer til en smittet måttet være i karantene, men nå kan de ved bruk av selvtester slippe. Hvilken innvirkning det vil ha er usikkert.

Høyt smittetrykk

I samtlige bydeler er det mest smitte blant dem under 40 år. Blant eldre over 60 år er smitten fortsatt lav sammenlignet med de andre befolkningsgruppene.

Bydel Grorud har de siste to ukene 1.611 nye smittede, og siste døgn ble 108 personer smittet. Det tilsvarer 5.814,4 smittede pr. 100.000, som er lavest av Groruddals-bydelene. Antall nye smittede er relativt jevn og trenden har den siste uka flatet ut.

Bydel Bjerke har 2.273 smittede de siste to ukene, og sist døgn ble 173 personer smittet. Det tilsvarer 6.800,9 smittede pr. 100.000, klart høyest av Groruddals-bydelene. Trenden er fortsatt sterkt stigende i bydelen, men har flatet noe ut de siste dagene.

Bydel Alna har 3.136 nye smittede de siste to ukene, og 264 nye smittede sist døgn. Det tilsvarer 6.287,1 smittede pr. 100.000. Trenden har flatet noe ut de siste dagene, men er fortsatt stigende.

Bydel Stovner har 1.938 nye smittede de siste to ukene og 140 siste døgn. Det tilsvarer 5.817,0 nye smittede pr. 100.000. Trenden har flatet noe ut den siste uka.

Smitten i Oslo

Slik var situasjonen onsdag 26. januar. Oslo kommune melder tall en dag forsinket. Tallene er hentet torsdag. Antall nye smittede først, deretter antall nye smittede pr. 100.000 i parentes.

• Bydel Grorud: 1.611 (5.814,4)

• Bydel Bjerke: 2.273 (6.800,9)

• Bydel Alna: 3.136 (6.287,1)

• Bydel Stovner: 1.938 (5.817,0)

Groruddalen: 8.958 (6.220,8)

– – –

• Bydel Frogner: 3.338 (5.631,9)

• Bydel Gamle Oslo: 3.877 (6.608,0)

• Bydel Grünerløkka: 4.018 (6.436,7)

• Bydel Nordre Aker: 3.578 (6.725,2)

• Bydel Nordstrand: 3.183 (6.067,6)

• Bydel Østensjø: 4.202 (8.270,7)

• Bydel Sagene: 3.168 (7.026,1)

• Bydel Søndre Nordstrand: 2.854 (6.952,7)

• Bydel Ullern: 2.150 (6.219,4)

• Bydel Vestre Aker: 3.714 (7.309,2)

Oslo: 45.850 (6.352)