BARN, UNGE OG TIDLIG INNSATS: Bydelsdirektør Bovild Tjønn retter seg inn spesielt inn mot å få barn ut av fattigdom og øke sysselsettingen. Nå skal BU-leder Lars Fuglesang og resten av lokalpolitikerne studere og diskutere budsjettet som er lagt fram. Foto:
BARN, UNGE OG TIDLIG INNSATS: Bydelsdirektør Bovild Tjønn retter seg inn spesielt inn mot å få barn ut av fattigdom og øke sysselsettingen. Nå skal BU-leder Lars Fuglesang og resten av lokalpolitikerne studere og diskutere budsjettet som er lagt fram. Foto:Bilde 1 av 1

Bjerkes budsjettforslag for 2020: – Jobber målrettet mot barnefattigdom