SKUFFET OG FORBANNET: Espen Andreas Hasle (KrF) legger ikke skjul på at han har sterke følelser rundt regjeringens beslutning om å kutte fritidskortordningen som har blitt testet i blant annet Bydel Grorud. Foto: Caroline Hammer
SKUFFET OG FORBANNET: Espen Andreas Hasle (KrF) legger ikke skjul på at han har sterke følelser rundt regjeringens beslutning om å kutte fritidskortordningen som har blitt testet i blant annet Bydel Grorud. Foto: Caroline HammerBilde 1 av 1

Regjeringen skroter fritidskort-ordningen:

Espen Andreas Hasle (KrF) er forbannet: – Dette vet vi funker

Regjeringen har valgt ikke å videreføre tilbudet med fritidskort, som lar unge delta på idrett og fritidsaktiviteter gratis. Det får Espen Andreas Hasle (KrF) til å se rødt.

Espen Andreas Hasle er ikke nådig i sin dom over beslutningen:

– «Vanlige folk» er visst ikke unger på Grorud.

Han referer til regjeringens beslutning om å skrote fritidskortordningen, som i dag testes på Grorud. Den har gitt barn og unge mulighet til å delta på fritidsaktiviteter. Nå må Hasle finne samarbeidspartnere i bystyret for å kompensere for at den nasjonale prøveordningen fjernes.

Har fungert

Hasle er tydelig på at ordningen som blant annet har blitt testet ut i Grorud bydel har fungert, og viser til en tilsvarende ordning på Island.

– Vi har ikke funnet på dette selv. Dette har blitt gjort på Island, og vi har sett at det har fungert godt der, sier han.

Prøveperioden på tilbudet varer ut 2022, etter planen. Hasle skulle selv gjerne sett at det ble utvidet til en nasjonal ordning. I stedet blir det nå trolig aktuelt å se på en lokal ordning i Oslo.

– Regjeringen har sagt at de vil komme med et alternativ. Om det blir en behovsbasert løsning eller noe annet, får vi se. Når det kommer må vi i Oslo stå klare. Vi må finne ut hva vi kan gjøre og hvordan vi kan kompensere for at vi mister dette tilbudet, sier Hasle.

Foreløpig er det uklart hvordan alternativet til regjeringen vil se ut. Trolig vil det være snakk om en behovsordning.

– Det som er interessant er at vi foreslo å innføre behovsprøving på gratis barnehage i stedet for ordningen om at enkelte bydeler skulle få gratis barnehage, men det var byrådet helt imot. Nå ønsker de plutselig det allikevel? kommenterer Hasle.

Han understreker at han i utgangspunktet ikke er negativ til en behovsbasert ordning, men at han reagerer på at partiene ikke er konsekvente.

Tilpasset

En av styrkene med frikortordningen, sier Hasle, er at alle som søker får like mye penger som kan brukes fritt på ulike aktiviteter.

– Da kan alle finne en aktivitet de liker. Det er ikke sånn at alle vil gå på fotball, så de pengene kan også brukes til å bli med i en datagruppe, teater, eller en mindre idrett, forklarer han.

Hans frykt er at tilbudet blir mye mindre for barn og unge som holder på med mindre fritidsaktiviteter, i tillegg til at mange familier med lavere inntekt ikke lenger vil ha mulighet til å sende barna sine på fritidsaktiviteter. Risikoen er at frafall i aktiviteter kan gi dårligere forebyggende arbeid opp mot ungdomskriminalitet.