PLANTEGNING: Smådyrmottaket vil være i to etasjer, med mulighet til forbipassering i skogkanten.
PLANTEGNING: Smådyrmottaket vil være i to etasjer, med mulighet til forbipassering i skogkanten. FOTO: FragmentBilde 1 av 2
ILLUSTRASJON: Sånn kan smådyrmottaket bli seende ut (FOTO: Fragment).
ILLUSTRASJON: Sånn kan smådyrmottaket bli seende ut (FOTO: Fragment).Bilde 2 av 2

Her kommer Norges første smådyrmottak for ville dyr

Dyrebeskyttelsen Norge tok i 2011 initiativ til å etablere et smådyrmottak i Oslo for mindre kjæledyr og ville dyr. Det er i hovedsak dyr i nød som skal hjelpes. Nå har arkitektene vært inne og planene er sendt inn til førstegangsbehandling.

Dyrebeskyttelsen har et mottak i Oslo allerede, men mottaket er kun lagd for katter og hunder. Mindre kjæledyr som kanin, marsvin og hamster har ikke kunnet leveres på mottak fram til nå. Det er det nå planer om å endre på. Smådyrmottaket ble vedtatt av bystyret i 2014.

– Dette smådyrmottaket blir noe nytt i norsk sammenheng. Det er noe tilsvarende i Stockholm, men utover det er det nokså unikt også i Norden, forklarer Harald Nissen, nestleder i styret.

Nissen har tidligere sittet i bystyret for Miljøpartiet De Grønne, men understreker at han i denne sammenhengen ikke uttaler seg som politiker.

Dyrebeskyttelsen tok initiativet til å etablere smådyrmottaket i 2011, før Oslo kommune kom på banen for blant annet å finne en aktuell tomt for bygget. Smådyrmottaket er nå etablert som en egen stiftelse. Oslo kommune har bevilget bruk av en tomt i Karl Flods vei, like ved Ammerud t-bane, og stiftelsen har ansatt to arkitektfirmaer for bygning og landskap.

– Det har vært en faktor i prosjektet at det skulle ligge nært et kollektivpunkt. Det er ønskelig med så lite biltrafikk som mulig til og fra tomta, sier Nissen.

INNGANG: Smådyrmottaket i Karl Flods vei vil se mindre ut fra veien.
 Foto: Fragment

INNGANG: Smådyrmottaket i Karl Flods vei vil se mindre ut fra veien.
Foto: Fragment

Planleggingsfasen

Arkitektfirmaet Fragment ble ansatt til å tegne bygget, og har også ansvar for en del av prosessen videre. De har nå sendt inn planforslaget med arkitekttegningene til førstegangsvurdering.

– Det er nå mulighet for å gi innspill til planforslaget. Det er et litt følsomt prosjekt, selv om det ikke er like voldsomt som fengsel på Bredtvet og politistasjoner, sier Arild Eriksen, daglig leder og partner i Fragment.

Håpet er at planene nå er så godt utredet og uttegnet at det blir mulig å få et mer konkret tidsperspektiv på når mottaket kan stå ferdig allerede i løpet av våren. Harald Nissen understreker at det er et langsiktig prosjekt, og at man er avhengige av et politisk vedtak før arbeidene kan begynne, men håpet er at planforslaget som er sendt inn er godt nok utarbeidet til at prosessen videre går effektivt for seg.

– Dette er et veldig fint prosjekt som jeg tror vil vekke oppsikt både innholdsmessig og arkitektonisk. At vi nå vil etablere et mottak også for disse mindre kjæledyrene og sikre dem et godt liv, det er et mykt og humant prosjekt, sier Nissen.

Plantegningene fra Fragment viser at bygget vil være to etasjer høyt. Dette har vært viktig av hensyn til resten av nabolaget, for å unngå at bygget blir dominerende i landskapet. Tomta ligger også i en skråning, noe som har blitt tatt hensyn til. Det ligger i nærheten av Alnaelva, og landskapsplanene vil bidra til opprustning av de miljømessige forholdene i tilknytning til elva.

– Prosjektet med å ruste opp Alnaelva er et av de fineste prosjektene i Oslo, så jeg er så glad for at vi kan bidra til det, sier Nissen.

Om du vil lese det fullstendige planforslaget er saksnummeret 201910430. Sakene finnes på http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn