FOLKEOPPLYSNING: Ruskengeneral Jan Hauger håper flere blir bevisst den norske Forurensningsloven. Mange vet ikke hva slags ting som er til skade for naturen. Foto:
FOLKEOPPLYSNING: Ruskengeneral Jan Hauger håper flere blir bevisst den norske Forurensningsloven. Mange vet ikke hva slags ting som er til skade for naturen. Foto:Bilde 1 av 1

SuperRusken 2015:

Hva sier egentlig miljøloven?