KLARE FOR Å GI SVAR: Prosjektleder Ole-Petter Nilsen og kommunikasjonsrådgiver Jon Sæter er to av de som i kveld vil svare på spørsmål om Stamnett-prosjektet.
 Foto:
KLARE FOR Å GI SVAR: Prosjektleder Ole-Petter Nilsen og kommunikasjonsrådgiver Jon Sæter er to av de som i kveld vil svare på spørsmål om Stamnett-prosjektet.
 Foto:Bilde 1 av 1

Oslo skal bygge ny vannforsyning:

I dag svarer ekspertene deg

Stamnett-prosjektet, som vil innebære byggingen av en tunnel under Trosterud, har kommet videre i arbeidsprosessen. I dag holder de et nettmøte på avisas sider for å svare på spørsmål fra publikum.

Trykk på denne linken for å delta på nettmøtet og stille dine spørsmål!

Oslo har i dag en sårbar vannforsyning. Nærmere 90 prosent av vannforsyningen i Oslo kommer fra Maridalsvannet, og man mangler i dag et fullverdig alternativ.

– Om noe skjer med det nåværende systemet, så kan Oslo miste store deler av vannet i løpet av få timer. Vi har ikke et fullverdig alternativ til Maridalsvannet i dag, sier prosjektleder for Stamnett-prosjektet, Ole-Petter Nilsen.

For å både sikre god informasjonsflyt og bidra til økt forståelse på begge sider av prosjektet inviterer Vann- og avløpsetaten til nettmøte for å orientere og svare på spørsmål.

Dette vet vi om Stamnett-prosjektet

Vanntunnelen som vil gå fra Sagene til Disen og videre til Trosterud, Stamnett-prosjektet, er del to av prosjektet for ny vannforsyning i Oslo. Del en av prosjektet er etablering av vannforsyning fra Holsfjorden og nytt vannbehandlingsanlegget på Huseby. Det prosjektet har allerede blitt godkjent og startet opp tidligere i høst.

Stamnettet skal føre rent vann i tunnel fra Sagene til Disen og videre til Trosterud. På Trosterud vl det etableres et permanent høyde- og beredskapsbasseng, samt permanent inngang til tunnelsystemet.

Massene som må fjernes og transporteres vekk vil i all hovedsak hentes ut fra industriområdet på Stubberud. Der vil de etableres hovedrigg- og anleggsområde, og Vann- og avløpsetaten anslår at trafikken vil øke i området med 880 biler per uke som et resultat av arbeidet. Anleggsarbeidet vil foregå på området i totalt seks år.

Tunnelen fra Huseby til Stubberud skal drives med tunnelboremaskin, og tunnelen videre skal drives med konvensjonell sprenging og boring. Det er varslet om at arbeidet kan innebære økt støynivå, støvansamling og rystninger i perioder.

Etter planen skal arbeidet starte andre kvartal 2022, og vil være ferdig til 1. januar 2028. Den nye vannforsyningen skal da være fullført.

Dette er de store spørsmålene

– De fleste spørsmålene vi har fått både under informasjonsmøtene og i dialogmøtene har gått på trafikk og trafikksikkerhet, støy, støv og hvordan folk blir påvirket i hverdagen, sier prosjektleder Ole-Petter Nilsen.

Den lokale kunnskapen og innspillene har vært viktig i planarbeidet, og Nilsen er tydelig på at målet videre ikke bare er informasjonsutveksling, men dialogbygging.

– Vi ønsker å skape en dialog, sånn at vi kan øke kunnskapsnivået og optimalisere arbeidet etter de lokale behovene, forklarer han.

Akers Avis Groruddalen har tidligere formidlet bekymringene fra publikum om grunnvannslekkasjer og setningsskader, med referanse tilbake til Romeriksporten. Dette har også Vann- og avløpsetaten fått spørsmål om.

– Den kunnskapen og erfaringen som vi har fra arbeidet med Romeriksporten tar vi med oss. Vi er i gang med grunnundersøkelser for å supplere kunnskapen fra Romeriksporten for å unngå tilsvarende problemer, beroliger Nilsen, før kommunikasjonsrådgiver Jon Sæter tilføyer:

– Romeriksporten var på mange måter en game changer for tunnelarbeid, og det har også gjort at vi har sikret mye kompetanse.

Trafikken ved Alnabru og Stubberud er i dag preget av avviklingsproblemer i ettermiddagsrushet. I konsekvensutredningen anbefaler man derfor flere alternativer for bedre trafikkflyt, samt trafikksikkerhetstiltak for de myke trafikantene i området. Ettersom det er mye trafikk på området vil det bli gjort vurderinger frem til anleggsarbeidet begynner.

– Entreprenøren ønsker heller ikke å stå i kø, så det er i alles interesse å finne den mest gunstige løsningen, poengterer Nilsen.

I sommer uttrykte Per Kristian Løken i Haugerud og Trosterud vel bekymringer om konsekvensene for Trosterudområdet. Han fryktet både at støvvirvel fra anleggsarbeidet skulle påvirke lufta på Trosterud, og at arbeidet ville gå på bekostning av naturområdene, inkludert marka. Dette er en problemstilling Vann- og avløpsetaten er kjent med.

– Akkurat nå inkluderer det planområdet vi dekker litt av markagrensa, så vi tar høyde for plassering i markagrensa, men det kan være at det blir plassert utenfor marka avhengig av blant annet hvordan grunnforholdene er, forklarer Nilsen, som påpeker at det ikke er tatt noen endelig beslutning enda.

Trykk på denne linken for å delta på nettmøtet og stille dine spørsmål!