Nettmøte

KLARE FOR Å GI SVAR: Prosjektleder Ole-Petter Nilsen og kommunikasjonsrådgiver Jon Sæter er to av de som i kveld vil svare på spørsmål om Stamnett-prosjektet.
 Foto:
Oslo skal bygge ny vannforsyning:

I dag svarer ekspertene deg

Onsdag kveld 2. desember kl. 17-19 svarer Vann- og avløpsetaten på spørsmål og innspill om vanntunnelen som skal bygges fra Trosterud til Huseby - og hvordan arbeidet vil påvirke områder som Stubberud, Alna og marka under byggingen. Massene skal tas ut på industriområdet på Stubberud (midt på bildet) og videre ut på E6. Trosterudblokkene er de karakteristiske gule blokkene oppe til venstre.<br/>

Hvordan blir du berørt når ny vannforsyning skal bygges for hele byen?

Se alle svarene fra Vann- og avløpsetaten

Trosterud er de gule høy- og lavblokkene til venstre. Stubberud er industrifeltet i midten på bildet, langs E6. Foto:

Ny vanntunnel under Trosterud og Stubberud

Abonnement