LEI: Naboene på Økern ber politikerne om å legge vekk boligplanene på det som er igjen av åpne områder, og heller gi dem grøntområder. I mars inviterte de til protestmøte. Fra venstre:  Bjørg Augestad Ims (FAU Løren skole), Christoffer Fremstad (FAU Refstad skole, aksjonsgruppa «Stopp raseringa av Økern»), Viggo Antonsen (styreleder Hasle-Løren IL), Silje Bystrøm Elvaker (Torgveien borettslag) og Ole Berdon Bakke (Bjerke MDG). Foto: Caroline Hammer
LEI: Naboene på Økern ber politikerne om å legge vekk boligplanene på det som er igjen av åpne områder, og heller gi dem grøntområder. I mars inviterte de til protestmøte. Fra venstre: Bjørg Augestad Ims (FAU Løren skole), Christoffer Fremstad (FAU Refstad skole, aksjonsgruppa «Stopp raseringa av Økern»), Viggo Antonsen (styreleder Hasle-Løren IL), Silje Bystrøm Elvaker (Torgveien borettslag) og Ole Berdon Bakke (Bjerke MDG). Foto: Caroline HammerBilde 1 av 1

– Politikerne må dra i nødbremsen:

Inviterer til protestmøte om BAMA-tomta

Løren, Økern og Ulven holder på å bli spist opp av boligblokker. Nå ber beboerne om at politikerne drar hardt i nødbremsen for å sikre at det blir en grønn flekk igjen.

Hasle-Løren IL har satt inntaksstopp, skolebarn står som sild i tønne i skolegårder som er for små og parkene er brukt opp før de engang er bygd. Slik oppsummerer initiativtakerne bak protestmøtet 4. mai situasjonen.

– Vi er spesielt bekymret for barn og ungdom. Etter at de passerer 7-8 år, så er det få aktivitetstilbud for dem, sier Christoffer Fremstad, som sitter i FAU på Refstad skole og er med i aksjonsgruppa mot planene.

Viggo Antonsen er styreleder i Hasle-Løren IL og representerer ett av svært få tilbud i området for eldre barn og ungdommer. Han ser alvorlig på situasjonen.

– Vi har 1.000 barn på lagene våre, og én bane. Det innebærer at alle lagene våre får mindre treningstid enn de ønsker, og mange av dem må trene tidlig; i halv fire-tiden. Da må vi hyre inn betalte trenere, sier han.

Ber politikerne stoppe opp

– Politikerne er nødt til å nå dra i nødbremsen og ta en ny vurdering på disse planene. Dette fungerer ikke, sier Pia Eckman fra Økern-Risløkka vel.

Protestene for området innebærer at de ber om en skikkelig revurdering, der boligutbyggingen reduseres slik at de sikres grønne møteplasser, og flere aktiviteter for eldre barn og ungdommer.

– Etatene ser ikke på hele området under ett. De regulerer én og én tomt, uten å ta i betraktning hva som foregår ellers, sier Fremstad, som påpeker at etatene selv har innrømmet å ha mistet kontrollen over Løren og Økern.

– Nå må de ta et skritt tilbake og se på saken på nytt, sier Fremstad bestemt.

Protestmøtet arrangeres 4. mai klokka 18.00 ved Lørenbanen. Ved dårlig vær møtes man i ishallen til Hasle-Løren.

Protestmøtet finner sted her, ved Lørenbanen.

Protestmøtet finner sted her, ved Lørenbanen.