DIALOG MED BEFOLKNINGEN: Tirsdag er det folkemøte om beboerparkering i Bydel Bjerke. Det er en del av bydelens satsing på utvidet dialog med befolkningen, forteller BU-leder Bjørn Lundberg og kommunikasjonsrådgiver Bjørn O. Mørch Larsen. Foto:
DIALOG MED BEFOLKNINGEN: Tirsdag er det folkemøte om beboerparkering i Bydel Bjerke. Det er en del av bydelens satsing på utvidet dialog med befolkningen, forteller BU-leder Bjørn Lundberg og kommunikasjonsrådgiver Bjørn O. Mørch Larsen. Foto:Bilde 1 av 1

Ønsker nært samspill med befolkningen i Bydel Bjerke

Klare for folkemøte

– Folk i Bydel Bjerke skal oppleve å bli hørt i avgjørelser som er viktige for dem.

Det sier BU-leder Bjørn Lundberg og kommunikasjonsrådgiver Bjørn O. Mørch Larsen i Bjerke. Allerede førstkommende tirsdag kommer en reell mulighet for bjerkebeboerne til å få sagt sitt. Da inviterer bydelen til folkemøte om temaet: «Bør Bydel Bjerke innføre beboerparkering?»

– Vi vil ikke tre en slik ordning nedover hodet på folk i Bjerke. I stedet ønsker vi å ha befolkningen med i en god prosess der vi får alle argumenter for og imot en slik parkeringsordning på bordet, sier BU-leder Lundberg på vegne av et tverrpolitisk BU i Bjerke.

– Først når vi vet hva mange berørte tenker og mener kan vi gjøre et velbegrunnet vedtak for om vi går for beboerparkering eller ikke.

Lytte og lære

Til møtet i bydelsadministrasjonsbygget i Ulvenveien kommer blant annet ekspertise på beboerparkering fra Bymiljøetaten. De vil gi informasjon og svare på spørsmål. Samtidig blir det mulighet for de frammøtte å fremme sine synspunkter med både saksbehandler, bydelspolitikere og bydelsdirektør til stede.

– Etter at vi annonserte møtet har vi fått flere positive tilbakemeldinger på at innbyggerne så tydelig inviteres med før et vedtak er gjort, sier kommunikasjonsrådgiver Mørch Larsen.

– Det er kjekt og forhåpentlig tillitvekkende. For oss som jobber i Bydel Bjerke er god dialog med innbyggerne avgjørende for å kunne yte best mulige tjenester. Det gjelder i små saker og det gjelder i de store. Dette er en slik anledning til å lytte og lære.

Møtearenaer

I Bjerke er det tverrpolitisk enighet om at god service og kommunikasjon skal prege bydelens arbeid, tilbud og tjenester overfor befolkningen.

– Vi har sagt at bydelens tjenester og tilbud skal utøves i dialog med befolkningen, sier BU-leder Lundberg.

– Da er det naturlig for oss å invitere bredt når vi skal ta en avgjørelse som er så viktig for så mange som det en beboerparkering er. Vi gjør i grunnen bare det vi har lovet.

Det er Mørch Larsen enig i.

– Jeg er glad for at et tverrpolitisk BU i Bjerke i strategisk plan ønsker seg flere og bedre møtearenaer mellom innbyggerne og oss som jobber i bydelen. Det jobber vi hver dag med å utvikle.

Både Lundberg og Mørch Larsen ser fram til tirsdagens møte.

– Vi ser av reaksjonene på Facebook at engasjementet er stort. Og at meningene er delte. Så det å bli hørt er ikke nødvendigvis det samme som at man får det som vil. Men vi håper og tror at det blir en konstruktiv meningsutveksling.

PS! Kan du ikke komme på folkemøtet inviterer vi deg til å sende oss en mail med ditt synspunkt på beboerparkering@bbj.oslo.kommune.no eller å følge oss på Facebook; søk på @bydelbjerke