VIKTIG PLAN: Plan- og bygningsetaten ved Lynn Rosentrater (f.v.), Hans Martin Aambø og Arne Bergstad la fram om forslaget for den nye kommunedelens arealplan, etter invitasjon fra Groruddalen Miljøforums Torstein Winger.
VIKTIG PLAN: Plan- og bygningsetaten ved Lynn Rosentrater (f.v.), Hans Martin Aambø og Arne Bergstad la fram om forslaget for den nye kommunedelens arealplan, etter invitasjon fra Groruddalen Miljøforums Torstein Winger.Bilde 1 av 1

Møte med Groruddalen Miljøforum:

Møte med Groruddalen Miljøforum: Hva er kommuneplanens arealdel, og hvorfor bry seg?

Kommuneplanens arealdel (KPA) var tema for kvelden da Groruddalen Miljøforum mandag 23. oktober kalte inn til møte. Så hva er KPA, og hvorfor er den så viktig?

Kommuneplanens arealdel er i korte trekk den overordnede planen for hvordan Oslo skal bygges de neste årene. Den sier noe om de store trekkene for områdeutvikling, både for boliger og for næringsliv.

– Den er ikke så spesifikk at den sier noe om hvordan områder skal se ut, sier Lynn Rosentrater i Plan- og bygningsetaten.

I stedet handler KPA om de lange linjene, som de områdene som skal gjennom større utbygginger, hvordan utviklingen skal bidra til å gjøre Oslo grønnere og mer miljøvennlig, og videreutvikling av Oslo som hovedstadsområde.

– Målet med kommuneplanens arealdel er å gi tydelige rammer og økt forutsigbarhet for utbyggerne, sier Rosentrater.

Hvorfor er det viktig?

Forslaget til ny KPA er i dag ute på høring, med svarfrist satt til 22. desember. Bymiljøetaten oppfordrer sterkt det oppmøtte publikumet til å sende inn sine høringssvar til den foreslåtte planen.

Planen går blant annet inn på hvilke områder som fortsatt skal utvikles, altså få flere boliger og flere næringsaktører. I planen legges det blant annet opp til at utbyggingen av Økern skal fortsette, områdene rundt Grorud skal bygges ut, og det legges opp til fremtidig bebyggelse på begge sider av Alnaelva.

Mye av KPA handler også om bevaring av grønne områder, som marka og turområdene rundt Alnaelva. I tillegg legger planen føringer for hvordan kollektivtransporten kan utvikles. Har man tanker rundt utviklingen av eget område, vil KPA gi et overblikk over hva kommunen vil tillate utbyggere i fremtiden.

Helhetlige planer

Under møtet var det også satt av tid til spørsmål fra publikum, og de oppmøtte hadde åpenbart mye på hjertet denne mandagskvelden. Han som fikk siste spørsmål, er Hans Oskar Svartedal fra Høybråten. Der kom det en sterk oppfordring til byråkratene:

– Jeg har to unger, som begge vil flytte fra Høybråten. Plan- og bygningsetaten må høyere opp og tenke mer helhetlig.

Svartedal påpeker blant annet at det ikke henger på greip at store områder rundt Ulven, inkludert Construction City, skal brytes opp med søppelfylling på Haraldrud.

– Haraldrud blir Norges største søppelfylling. Jeg synes det er litt dårlig, når ambisjonen er en grønnere by, sier Svartedal, til kveldens høyeste applaus fra den fullsatte salen.

Plan- og bygningsetatens svar: dette er et privat område, så de kan ikke bestemme.

– Planen er på et arealdelnivå, så den er overordnet. Vi kan ikke bestemme hva som skal inngå i et område, slås det fast.