KRYSTALLKLAR BESKJED: Nabolagsgruppa har satt opp en liten skog av skilt for å få oppmerksomhet om Flaen-saken. Foto: Ørjan Brage
KRYSTALLKLAR BESKJED: Nabolagsgruppa har satt opp en liten skog av skilt for å få oppmerksomhet om Flaen-saken. Foto: Ørjan BrageBilde 1 av 5
Foto: Ørjan Brage
Foto: Ørjan BrageBilde 2 av 5
SNART HØRINGSFRIST: Det er liten tvil om at smådyrsmottaket vil gjøre et innhogg i hundremeterskogen på Flaen. Nå har bydel Grorud forsiktig sagt nei til planene, men har samtidig lagt føringer for eventuelt utbygging hvis de overkjøres av bystyret.  (Illustrasjon: IN'BY.) Foto: INBY
SNART HØRINGSFRIST: Det er liten tvil om at smådyrsmottaket vil gjøre et innhogg i hundremeterskogen på Flaen. Nå har bydel Grorud forsiktig sagt nei til planene, men har samtidig lagt føringer for eventuelt utbygging hvis de overkjøres av bystyret. (Illustrasjon: IN'BY.) Foto: INBYBilde 3 av 5
Foto: Ørjan Brage
Foto: Ørjan BrageBilde 4 av 5
HELGE BRAATHEN Foto: Rolf Wulff
HELGE BRAATHEN Foto: Rolf WulffBilde 5 av 5

Smådyrmottaket i Karl Flods vei – nabolaget kjemper for hundremeterskogen

Det har vært heftig debatt om det nye smådyrmottaket på Flaen, der forkjemperne og utbyggerne ser et unikt prosjekt i både norsk og nordisk sammenheng, mens naboene og naturvernerne ser et rasert bomiljø og ødelagt hundremeterskog.

Torsdag var det endelig Bydel Groruds tur til å komme med sine innspill:

«Bydel Grorud mener i utgangspunktet at tiltak for smådyrsenter burde vært plassert på en mer egnet og mer tilgjengelig tomt enn i Karl Flods vei. Grøntregnskapet i Oslo for perioden 2013-2017 viser at det har blitt mindre grønne områder, særlig i ytre by. Dette konkrete prosjektet bidrar til forringelse av grønne områder.»

Dette er den første merknaden i uttalelsen fra Arbeidsutvalget for byutvikling og miljø, og utvalgsleder Marit Johanne Bjerke (Ap) understreker også til avisa at man ikke ønsker smådyrsmottak i Karl Flods vei 10.

Men etter denne første merknaden følger en serie med innspill om hva man må ta hensyn til hvis det bygges et slikt mottak.

– Man vet jo ikke hvordan dette går videre i bystyret, så da er det lurt å legge inn klare føringer og strikte rammer hvis vårt ønske overkjøres. Det handler om å skåne naboene, sier Bjerke.

Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus foreslår å omregulere Karl Flods vei 10 fra felles parkeringsplass til hjelpesenter for smådyr med besøkssenter. Plan- og bygningsetaten har sendt saken til offentlig ettersyn, med høringsfrist 22. november.

Vil ikke være prøvekaniner

Pål Gleditsch, Alex Frank og resten av nabogruppa «Nei til å rasere friområdet på Flaen» ser på vedtaket som et skritt i riktig retning.

– Det er positivt i den forstand at man oppfordrer sentrale politikere til å finne et mer egnet sted for mottaket.

Foto: Ørjan Brage

Foto: Ørjan Brage

Gleditsch er samtidig krystallklar på at prosjektet er bra, men tomta er feil.

– Og det er jo alltid litt utfordrende å være motstander av noe positivt.

Selv om skalaen er noe mindre, mener Gleditsch også at saken lett kan sammenlignes med prosessen knyttet til nytt fengsel på Bredtvet-jordene.

– Ett av flere fellestrekk er at verken fengsel eller smådyrsmottaket må ligge i Groruddalen.

En annen fellesnevner er at det er langt mellom beslutningstakerne og det lokale miljøet. Hittil har det vært ett møte om planene, på Kafé Steinbra tilbake i 2019. Spørsmålene fra nabogruppa har heller ikke blitt besvart av Plan- og bygningsetaten. Blant disse var det spørsmål om blant annet lysforurensning, økt trafikk og usikkerheten knyttet til eventuell smitterisiko fra mottaket.

– Hvorfor skal vi være prøvekaniner for et slikt prosjekt?

SNART HØRINGSFRIST: Det er liten tvil om at smådyrsmottaket vil gjøre et innhogg i hundremeterskogen på Flaen. Nå har bydel Grorud forsiktig sagt nei til planene, men har samtidig lagt føringer for eventuelt utbygging hvis de overkjøres av bystyret.  (Illustrasjon: IN'BY.)
 Foto: INBY

SNART HØRINGSFRIST: Det er liten tvil om at smådyrsmottaket vil gjøre et innhogg i hundremeterskogen på Flaen. Nå har bydel Grorud forsiktig sagt nei til planene, men har samtidig lagt føringer for eventuelt utbygging hvis de overkjøres av bystyret. (Illustrasjon: IN’BY.)
Foto: INBY

Kollektivtransport av ville dyr

Helge Braathen i Naturvernforbundet i Groruddalen er sånn passe fornøyd med resultatet fra arbeidsutvalget for byutvikling.

– For all del, det er positivt at man sier at man ikke vil ha mottaket.

HELGE BRAATHEN
 Foto: Rolf Wulff

HELGE BRAATHEN
Foto: Rolf Wulff

Braathen mener første setning i vedtaket er bra, men at det blir litt puslete etter det.

– Når det står i miljøplaner at man ikke skal bygge ned, så er ikke akkurat dette kompromissløst av verken bydel eller lokalpolitikere.

Også Braathen understreker at selve ideen om smådyrmottak er god, men at plasseringen midt i Groruddalen ikke funker.

– Er tanken at man skal ta med seg skadde ugler og rådyr på t-banen for å levere dem på Flaen?

Veien videre

Bydel Grorud har altså kommet med sine innspill i saken, som etter hvert skal finne veien ned til Oslo rådhus til komiteer og til slutt bystyret.

– Skal vi få snudd denne saken politisk, så er første sted å få til et møte med byutviklingskomiteen, sier Pål Gleditsch.

Parallelt forsøker man også å legge trykk på saken gjennom en underskriftskampanje via Opprop.net, kalt «Fri Flaen».

Han legger til at man også er spent på hva bystyret har å si om planene for et landskapsvernområde langs Alnaelva. Det samme opptar Naturvernforbundet, som heller ikke har noen planer om å la saken gå sentralt uten å lage litt bråk.

– Nå blir det å jobbe opp mot bystyret og byrådet, sier Helge Braathen.

Foto: Ørjan Brage

Foto: Ørjan Brage

Flaenjordet

Flaenjordet