Foto: Hege Benedicte Runge Johansen/Helse- og omsorgsdepartementet.
Foto: Hege Benedicte Runge Johansen/Helse- og omsorgsdepartementet.Bilde 1 av 1

Opphever korona-tiltakene – nå overlates ansvaret til den enkelte

På en pressekonferanse I dag, lørdag 12. februar, fjernet regjeringen korona-restriksjonene. Man anbefaler folk fortsatt å være hjemme ved sykdom, men det er en anbefaling, ikke et påbud. «Meter’» og munnbind er også historie som pålagte restriksjoner.

– Koronapandemien utgjør ikke lenger en stor helsetrussel for de fleste av oss. Omikronviruset gir langt mindre alvorlig sykdom, og vi er godt beskyttet av vaksiner. Vi fjerner derfor nesten alle smitteverntiltakene, som meteren, krav om munnbind og isolasjon. Vi kan gå tilbake til en normal hverdag, sa statsminister Jonas Gahr Støre på pressekonferansen.

Dette ble gjentatt en pressemelding sendt ut umiddelbart etterpå.

Her påpekes det at beslutningen bygger på faglige anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Begge mener det kan gjøres lettelser i tiltakene og Folkehelseinstituttet understreker at det er smittevernfaglig forsvarlig.

Det er forventet at smitten vil øke som følge av at forskriftene nå oppheves og anbefalingene justeres. Mange vil bli smittet og sykefraværet kan bli høyt. Antall sykehusinnleggelser vil trolig også øke, men pasientene er kortere tid på sykehus, og færre trenger intensivbehandling. FHI estimerer at sykehusinnleggelser ikke vil overstige 1000 samtidige innleggelser. Dette har sykehusene kapasitet til å håndtere.

– Mange vil bli smittet i ukene fremover, og det må vi forberede oss på. Men vi er i stand til å håndtere smitteøkningen. Selv om vi fjerner forskriftskravene, er det fortsatt viktig å følge generelle smittevernråd. Er det noe vi alle har blitt gode på gjennom pandemien, så er det nettopp smittevern. Det må vi ta med oss videre, sammen med sunn fornuft, fremholdt helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Dette er noen de viktigste endringene som gjelder fra lørdag 12. februar kl. 10:

· Krav og anbefaling om å holde en meters avstand oppheves.

· Krav om bruk av munnbind oppheves.

· Kun voksne som har symptomer anbefales å teste seg.

· Krav til isolasjon oppheves og erstattes med en anbefaling om at smittede voksne holder seg hjemme i fire døgn. Denne anbefalingen vurderes fortløpende og forventes endret innen få uker.

· Barnehagebarn og skoleelever anbefales å holde seg hjemme når de er syke, men kan gå i barnehagen og på skolen så lenge de har vært feberfrie i 24 timer. Barn og skoleelever behøver ikke teste seg selv om de har symptomer.

· De gjenværende innreisekravene om plikt til registering og negativ test før ankomst oppheves.

Opprettholder beredskap og overvåking

Selv om de fleste tiltakene fjernes, er ikke pandemien over. Vinterbølgen pågår, og nye bølger og virusvarianter kan komme. Regjeringen jobber derfor med en ny langsiktig strategi og beredskapsplan for å håndtere covid-19. Den reviderte strategien skal legges frem våren 2022.

– Et hovedmål med «leve-med» strategien er at vi skal kunne leve med covid-19 på en slik måte at det gir minst mulig belastning for enkeltindivider og for hele samfunnet, sa Støre.

– Fremover må vi ha god beredskap for å håndtere mulige smitteutbrudd og nye virusvarianter. Et rammeverk med pakker med smitteverntiltak tilpasset ulike situasjoner og tiltaksnivå skal bidra til større forutsigbarhet og skal kunne brukes både ved innstramminger og ved lettelser. Vi må være forberedt på håndtere også det vi håper ikke skjer, sa Kjerkol.

Før rammeverket ferdigstilles, innhentes det nå innspill fra sektorene og ekspertgruppen Holden IV om hvordan tiltakspakkene kan gjøres mest mulig treffsikre, og dermed mindre byrdefulle for sektorene.

Fremdeles testing før og etter ankomst til Svalbard

Svalbard har en begrenset helsetjeneste og en mer sårbar beredskapssituasjon enn fastlandet, og har gjennom hele pandemien derfor hatt enkelte særtiltak sammenlignet med reguleringen på fastlandet. Regjeringen opphever nå pålegget om at kystcruisefartøy med passasjerer må returnere til fastlandet eller hjemmehavn ved smitte om bord. Krav om testing før og etter ankomst vil foreløpig videreføres, det samme gjelder forbud mot internasjonale charterflygninger. På disse områdene er det behov for flere vurderinger. Helse- og omsorgsdepartementet har derfor gitt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i oppdrag å vurdere dette fortløpende, og det forventes endringer i regelverket innen to uker.

Pandemien ikke lenger et «alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom»

Basert på faglige anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har regjeringen besluttet at covid-19-epidemien per i dag ikke lenger defineres som et «alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom» etter smittevernloven. Dette innebærer at alle tiltak som er hjemlet i smittevernloven § 4-1 annet ledd oppheves.

Covid-19 defineres fremdeles som en allmennfarlig smittsom sykdom. Det innebærer at kommunene har mulighet til å iverksette lokale tiltak ved behov.