Rødt Oslo sier NEI til Fornebubanen – vil heller bruke pengene på andre prosjekter

I en pressemelding mandag sier Rødt Oslo at de ikke kan godkjenne Oslopakke 3 slik den er nå. Milliardsprekken på Fornebubanen er for stor.

Den endelige kostnaden for Fornebubanen samt mangel på statlig finansiering og fordeling av kostnadene gjør at Rødt Oslo ikke vil godkjenne planene. De frykter også ytterligere sprekker i budsjettet fram til Fornebubanen er ferdig.

– Rødt Oslo er ikke prinsipielt mot Fornebubanen, men har alltid prioritert andre prosjekter, som T-bane mot Nedre Romerike (A-hus), nedbygging av Trondheimsveien og Fossumdiagonalen høyere. Sånn som situasjonen er nå er det ikke en krone igjen til andre viktige kollektivprosjekter i Oslo. Det blir ikke penger på mange år til nye Majorstua stasjon, Volvatsvingen og ny sentrumstunnel på T-banen, som kan gi flere avganger på alle linjer. Det er heller ikke penger til lokk over E6 på Furuset i Groruddalen eller miljøtunnel på Manglerud. Det er meningsløst at det nesten alltid er penger til motorvei, men aldri nok penger til kollektivtransport, sier leder i Rødt Oslo, Siavash Mobasheri.

– Det er klart at vi nå skulle ønske at bygginga av banen aldri ble satt i gang, eller at man krevde at kollektiv- og samferdselsløsninger var på plass før boliger. Situasjonen vi står i nå er vanskelig, og det har vært delte meninger i vårt parti også. Likevel er det umulig for oss å si ja til et ukjent antall milliarder til Fornebubanen nå. Våre løfter til velgerne var å kjempe for lavere kollektivpriser og bedre kollektivtilbud i Oslo øst, sier gruppeleder for Rødts bystyregruppe, Eivor Evenrud.

Rødt Oslo sier videre at de helst skulle ha skrota ny E18 og bygd ut kollektivtilbudet for de pengene. Det oppfordrer de staten til å gjøre.