I helga 16. - 17. mars har Rødt Oslo gjennomført sitt årsmøte. Jenny Eiksund ble gjenvalgt som leder og ser frem til en ny styreperiode. (Foto: Rødt Oslo)
I helga 16. - 17. mars har Rødt Oslo gjennomført sitt årsmøte. Jenny Eiksund ble gjenvalgt som leder og ser frem til en ny styreperiode. (Foto: Rødt Oslo)

Rødt Oslos årsmøte 2024

Sist helg gjennomførte Rødt Oslo sitt årsmøte. Over 100 Rødt Oslo-medlemmer fra totalt 19 lokallag samla seg til politisk verksted på Røde Kors konferansesenter. Det var ivrige diskusjoner om alt fra vedtekter til politiske prioriteringer fremover.

Det er bredt engasjement i fylkeslaget som kom tydelig fram i totalt 13 vedtatte uttalelser om internasjonal solidaritet og viktige, lokale saker: Støtte til Palestina, Afghanistan og mot krigføringen i Syria og Irak, mer demokratisk byutvikling, samferdselstilbud for Groruddalen, hvordan trang bydelsøkonomi tvinger frem uverdige tilbud, krav om bedre svømmetilbud og tiltak for voldsutsatte kvinner.

I anledning kvenfolkets dag 16. mars vedtok årsmøtet en støtteuttalelse for den kvenske minoriteten. Årsmøtet sammenfalt med kvenfolkets nasjonaldag, dette ble markert med flagg på talerstolen.

Rødts leder Marie Sneve Martinussen var også innom og hilste årsmøtet, og la vekt på kampen mot høyresidas fremvekst og viktigheten av tydeligheten til Rødt som politisk alternativ i sin tale.

Årsmøtet fikk også hilsningstaler fra fagbevegelsen, kvinnebevegelsen og Palestinakomiteen: Marit Sauge, bussjåfør og tillitsvalgt i bussarbeiderklubben fra Oslo Sporveiers Arbeiderforbund snakket om sjåførenes arbeidshverdag og hvorfor Rødt må stå alliert i kampen mot et anbudsregime. Styremedlem i Palestinakomiteen Oslo, aktivist og talsperson for Aksjonsgruppa for Palestina, Rami Samandar, holdt et brennende innlegg om hvordan vi kan stå sammen i kampen for et fritt Palestina og hvordan Rødt kan bidra til å løfte Gaza og Palestina fra ruinene.
Ane Stø, leder av Ottar, hilste årsmøtet med oppfordring om fortsatt å jobbe sammen mot vold mot kvinner og for å styrke kvinners rettigheter gjennom arbeid for sexkjøpsloven og samtykkelov.
Jenny Eiksund ble enstemmig gjenvalgt som leder, og fikk med seg et styre bestående av Mads Opheim (1. nestleder), Kathy Joakimsen (2. nestleder) , Fredrik Vaaheim (kasserer), Jorunn Folkvord, Aram Zaheri, Idilia Guerra, Margrethe Aaby, Emmanuel Shokrian og Trine Millaray Iversen Hardy som faste styremedlemmer, i tillegg til Sammia Naz Zaeem, Pål Magnusson, Hanne Nøstvik og Helle Hagenau som varaer til styret.
– Jeg ser frem til en ny styreperiode med en så solid gjeng i fylkesstyret. Vi har fått samlet en gruppe med god organisatorisk erfaring og politisk innsikt, og jeg har forhåpninger om at vi skal jobbe sammen for styrking av laga og bred politisk aktivitet. Årsmøtet har bedt oss fokusere på organisasjon siden vi er i et ikke-valgår, og det ser vi frem til. Vi står i mange viktige politiske kamper fremover, og vi skal jobbe videre for å fremme blant annet internasjonal solidaritet, god bydelsøkonomi og tiltak for voldsutsatte kvinner. Jeg vil også takke det avtroppende styret for deres gode innsats i året som gikk, sier Eiksund.
I forkant av årsmøtet fikk vi nyheten om at Erling Folkvord hadde gått bort, og han ble minnet og hedret fra talerstolen. Erling var en sentral mann i Rødt Oslo gjennom mange år og ingen kan fylle hans sko. Det ble oppfordret til å holde hans kampsaker levende, og Rødt Oslo har donert én krone pr. medlem til Foreningen for fotballbaner for jenter og gutter i Kobanê, Raqqa, Qamishlo og Tabqa. Uttalelsen om krav om løslatelse av den politiske fangen Marwan Barghouti fra iraelsk fangenskap var en av de siste sakene han jobbet med i Rødt Oslo og ble vedtatt av et samlet årsmøte.


Rødt Oslos prioriteringer framover er å bygge sterke lokallag og en godt rigget organisasjon frem mot neste valgår, og ikke minst styrke grasrota og de folkevalgtes arbeid på bydelsnivå, slik at de kan stå rustet mot høyrepolitikken fra byrådet. 

Trude Koksvik Nilsen
organisasjonssekretær for Rødt Oslo