RIKTIG VEI: Ruter deler spennende tall (Foto: Ruter As / Redink, Fartein Rudjord).
RIKTIG VEI: Ruter deler spennende tall (Foto: Ruter As / Redink, Fartein Rudjord). FOTO: Fartein Rudjord

Ruters årstall for 2023: Kundene er tilbake igjen

I 2023 fortsatte veksten i grønne reisemåter, sammenlignet med pandemiårene. 56 prosent av dem som reiser i Oslo og Akershus velger gange, sykkel eller kollektivtransport. Passasjertallene viser en vekst på 13 prosent.

Mot slutten av 2023 var kollektivtransport, gange og sykling tilbake på samme nivå som før pandemien. Flere ganger gjennom 2023 lå tallet godt over 100 prosent av 2019-nivå, og året sett under ett viste at 97 prosent av passasjerene var tilbake. Befolkningsveksten spiller også inn.

– Ruter har gjennom flere år utvidet kollektivtransporttilbudet ved å tilby nye ruter, flere avganger og mer kapasitet. Det er gledelig at kundene har vendt tilbake og at de benytter seg av kollektivtransporten for å komme seg til jobb, skole og aktiviteter. Takk for tilliten fra alle som reiser sammen og for støtten vi får fra eierne til å forbedre tilbudet og utvikle nye tjenester som kundene vil ha, sier Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

386 millioner påstigninger

Ruter målte 386 millioner påstigninger på buss, t-bane, trikk, båt og tog i 2023. Totalt ble det gjort 45 millioner flere påstigninger i kollektivtrafikken i 2023, som er en økning på 13 prosent fra 2022, på alle driftsarter.

– Det er godt å se at Oslos innbyggere har vendt tilbake til kollektivtrafikken etter pandemien. Det betyr mindre støy og forurensing, og en tryggere og bedre by for alle som går og sykler. Etter en tøff vinter blir det viktig å legge til rette for at denne utviklingen vil fortsette, blant annet ved å fortsette å gi kundene et bedre tilbud og å videreutvikle billettsystemet, både med fleksible enkeltbilletter og billigere månedskort, sier Marit Vea (V), byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

De 386 millioner påstigningene fordelte seg med 180 millioner på buss, 111 millioner på T-banen, 48 millioner på trikk, båt hadde 4 millioner påstigninger og tog hadde 43 millioner påstigninger.

– Disse tallene viser at satsing på kollektivtransport gjør at flere velger å ta buss, bane eller båt i Akershus. Ruter og samarbeidspartnere skal ha skryt for at de hele tiden jobber for at det skal være attraktivt å reise kollektivt, sier Håkon Snortheim (H), fylkesråd for samferdsel i Akershus fylkeskommune.

Med nye, større og elektriske båter har øybåtene i Oslo den største passasjerveksten, med hele 27 prosent. Toget fikk trolig god effekt av den nye Blixtunnelen til Ski, og hadde en vekst på nærmere 18 prosent sammenlignet med 2022. Trikken kan også vise til positiv vekst på 15 prosent etter at nye trikker med mer kapasitet har tatt plass i bybildet. Båtutviklingen med Nesoddbåtene i Akershus har en litt lavere vekst på 8 prosent.