Samarbeidspartiene i Bjerke BU har blitt enige om fordelingen av tilleggsmidler fra byrådet. Her fra venstre: Jon Sandven (R), Kristoffer Vetvik (MDG), Lars Erik Fuglesang (Ap), Ellen Torunn K. Andresen (Ap) og Siv Marit Lethingangas (SV). Foto: Hans Wold Husum (SV). Foto: Hans Wold Husum
Samarbeidspartiene i Bjerke BU har blitt enige om fordelingen av tilleggsmidler fra byrådet. Her fra venstre: Jon Sandven (R), Kristoffer Vetvik (MDG), Lars Erik Fuglesang (Ap), Ellen Torunn K. Andresen (Ap) og Siv Marit Lethingangas (SV). Foto: Hans Wold Husum (SV). Foto: Hans Wold HusumBilde 1 av 1

Samarbeidspartiene enige om tilleggsmidlene i Bjerke bydel

I etterkant av budsjettforliket mellom byrådspartiene og Rødt har også samarbeidspartiene i Bydel Bjerke (Ap, SV, Rødt og MDG) gått sammen. De har nå blitt enige om hvordan tilleggsmidlene skal fordeles.

– I år styrker vi fortsatt arbeidet med barn og unge, hvor vi blant annet sørger for at det gis mulighet for utvidet åpningstid og økt aktivitet for dem mellom 13 og 20 på Demo Linderud. Det er et stort behov for arbeid blant barn og unge på Linderud, sier Lars Fuglesang (Ap).

Demo Linderud styrkes med 600.000 kroner fra tilleggsmidlene. Pengene skal gå til økt åpningstid og økt aktivitet. Styrkingen gjelder fra 1. februar. Ungdomsjobber styrkes med 500.000 kroner.

– Dette er et budsjettforslag med et sterkt fokus på satsningsområdene barn og unge, satsning på psykisk helse, øke barnehagestyrer og lærlingsplasser. SV er glade for at bydelen også foreslår videreføring av tidligere satsningsområder som kontingentkasse til korps og idrettslag, frivillighets- og grønne midler, sier Siv Marit Lethingangas (SV).

Tilleggsmidlene blir i stor grad fordelt på barn og unge. Jon Sandven (R) er fornøyd med det:

– Vi fortsetter satsingen på barn og unge, frivillighet og inkludering. Det er ekstra viktig i en dyr tid – med skyhøye strømpriser, renteøkning og høy inflasjon.

Under torsdagens BU-møte presenterte samarbeidspartiene følgende verbalforslag:

1. Det skal tilkalles vikar ved første fraværsdag i barnehagene for å oppfylle bemanningsnormen.

2. Bydel Bjerke skal ikke avkorte andre ytelser ved utbetaling av engangsstøtte til sosialhjelpsmottakere vedtatt i statsbudsjett for 2023. Bydel Bjerke skal så fort som mulig, som vedtatt i nysalderingen av statsbudsjettet for 2022, sørge for en uavkortet økning til sosialhjelpsmottakere i desember: 1000 kroner pr. mottaker og 1000 kroner pr. barn. Eventuell senere ekstraordinær støtte for å avhjelpe høye strømpriser og inflasjon, via Husbanken eller via vedtak i Stortinget, skal ikke føre til avkortning for mottakere av sosialhjelp. Dette gjelder i hele 2023.

3. Bydelsutvalget ber om at det ikke settes krav om salg av leilighet, bil eller andre gjenstander for personer som trenger sosialhjelp over kortere tid (1-4 måneder).

4. Lærlingeplasser er viktig for å sikre fremtidens fagarbeidere. Bydelsutvalget ønsker at bydelen har flere lærlinger enn i dag og ber bydelsdirektøren fremme en sak om dette i løpet av første halvår 2023.

5. Bydelen skal ha klart språk på nettsider, sosiale medier, i kommunikasjon med innbyggerne og i politiske saker. Bydelsutvalget ber om å bli orientert om dette arbeidet i løpet av første halvår 2023.

Mer om Bydel Bjerkes budsjett for 2023 og årets siste BU-møte kan leses i onsdagsavisa.

• Totalt: 3.450.000 kroner.

• Utvidet åpningstid og økt aktivitet på Demo Linderud: 600.000 kroner.

• Ansette 1 barnehagestyrer i eksisterende barnehage der styrer deler seg på 2 barnehager: 700.000 kroner.

• Ungdomsjobber: 500.000 kroner.

• To lærlingplasser innen helse og omsorg (fra 1. juli): 800.000 kroner.

• Økning av frivillighetsmidler: 350.000 kroner.

• En psykolog i skolehelsetjenesten: 800.000 kroner.