Kunnskapsminister Tonje Brenna. Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor.
Kunnskapsminister Tonje Brenna. Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor.Bilde 1 av 1

Slutt på «trafikklys» i skole og barnehage

Regjeringen opphever forskriften om smittevernforsvarlig drift og går bort fra å bruke trafikklysmodellen for skoler og barnehager. Det betyr at barn, elever og ansatte nå går tilbake til en mer vanlig barnehage- og skolehverdag. Trafikklysmodellen skal bare brukes lokalt hvis kommunen mener smittesituasjonen krever det.

– Helsemyndighetene anbefaler å lette ytterligere på smitteverntiltakene. Barn og unge blir i svært liten grad alvorlig syke og koronautbruddet regnes ikke lenger som et alvorlig utbrudd. Selv om mange barnehager og skoler vil oppleve mye smitte og fravær i noen uker fremover, går vi derfor bort fra å bruke trafikklysmodellen nasjonalt, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding sendt ut lørdag..

I tiden fremover vil fortsatt mange elever og ansatte bli syke og høyt fravær kan bli en utfordring.

– Jeg vet at ledere og ansatte i barnehager og skoler gjør sitt ytterste for at alle barn skal få et fullverdig tilbud, selv om situasjonen fremdeles er krevende. Målet vårt er at alle skoler og barnehager skal komme tilbake til normal drift raskest mulig, sier Brenna.

Tilbake til ordinære regler for smittevern i barnehager, skoler og høyere utdanning

Covid-19-forskriftens krav om smittevernfaglig forsvarlig drift oppheves for barnehager, skoler, fagskoler, høyskoler og universiteter. Det betyr at vi går tilbake til de vanlige reglene om smittevern, som er de som gjaldt før pandemien. For skoler og barnehager har vi en egen forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager, og for universiteter, høyskoler og fagskoler gjelder reglene i forskrift om miljørettet helsevern. Begge forskriftene inneholder regler om at virksomhetene skal forebygge spredningen av smittsomme sykdommer.