Jan Fossheim (innfelt) er ikke nådig med kommunikasjonen fra kommunen, og stiller spørsmål til hvorfor brukerutvalget ikke har blitt innkalt til egne møter. Foto:
Jan Fossheim (innfelt) er ikke nådig med kommunikasjonen fra kommunen, og stiller spørsmål til hvorfor brukerutvalget ikke har blitt innkalt til egne møter. Foto:Bilde 1 av 2
KRITISK: Jan Fossheim er ikke nådig med kommunikasjonen fra kommunen, og stiller spørsmål til hvorfor brukerutvalget ikke har blitt innkalt til egne møter. Foto: Privat
KRITISK: Jan Fossheim er ikke nådig med kommunikasjonen fra kommunen, og stiller spørsmål til hvorfor brukerutvalget ikke har blitt innkalt til egne møter. Foto: PrivatBilde 2 av 2

Romsås sykehjem legges ned:

Svært skuffet over manglende kommunikasjon

Jan Fossheim har en mor som i dag bor på Romsås sykehjem og er selv brukerrepresentant i brukerutvalget ved sykehjemmet. Nå retter han kraftig kritikk til Oslo kommunes håndtering av nedleggelsen av sykehjemmet.

– Jeg er en av to brukerrepresentanter som er med i dette utvalget, og jeg har ikke blitt kontaktet, sier Jan Fossheim.

Det til tross for at Oslo kommune skrev i brevet som ble sendt ut til pårørende at de ønsket tett kontakt med pårørende. At det ikke har kommet noen innkalling til møte i brukerutvalget, reagerer Fossheim kraftig på.

– Jeg har dobbeltsjekket alle e-poster i tilfelle det har kommet noe, og det har det ikke. Med unntak av én innkalling til et Teams-møte, der jeg fikk ni timers varsel, og et fysisk møte to dager senere, har det ikke vært noen møter med informasjon. Jeg bor utenbys og kan ikke delta på fysiske møter, forklarer han.

Selv mistenker Fossheim at Oslo kommune har gitt korte frister for å unngå å bli møtt med for kraftig motstand.

– Oslo kommune later til å ville skyve dette ut så raskt som mulig sånn at folk ikke får tid til å samle inn informasjon og motsvar, sier Fossheim.

KRITISK: Jan Fossheim er ikke nådig med kommunikasjonen fra kommunen, og stiller spørsmål til hvorfor brukerutvalget ikke har blitt innkalt til egne møter.
 Foto: Privat

KRITISK: Jan Fossheim er ikke nådig med kommunikasjonen fra kommunen, og stiller spørsmål til hvorfor brukerutvalget ikke har blitt innkalt til egne møter.
Foto: Privat

Stenger første post

Fossheims mor bor i dag på post tre på Romsås sykehjem. Den skal nå stenges. Det er en beslutning Fossheim er svært kritisk til.

– Moren min begynner å bli dement. Om hun må flytte nå og så om fem dager få plass på et annet sykehjem må hun flytte på nytt. Da må hun vende seg til et nytt rom og ny møblering. I verste fall risikerer beboerne å flytte fem ganger før de får tilbud om sykehjemsplass et annet sted, sier han, og presiserer at han nå setter problemstillingen litt på spissen.

Det er likevel en sannhet. Mange av beboerne på Romsås sykehjem er demente til en grad, selv om de ikke bor på skjermet avdeling. At de må flytte flere ganger bekymrer.

– Det hadde vært langt mer verdig om de ventet med å stenge avdelingene til alle hadde fått tilbud om nye plasser, mener Fossheim.

Slik er det ikke. Post tre stenger etter at fem av beboerne på posten har flyttet. Moren til Fossheim og de andre gjenværende beboerne må derfor over i andre etasjer.

– Da må hun forholde seg til helt nye personer og et helt nytt rom. Det er ikke gunstig.

Romsås sykehjem

Romsås sykehjem