VIL AT FLERE SKAL BRUKE SYKKELEN: Leder i bydelsutvalget, Knut Røli, nestleder Monique Nyberget Hiller og folkehelsekoordinator Marte Bulie oppfordrer innbyggerne i Bydel Alna til å ta sykkelen fatt. Foto:
VIL AT FLERE SKAL BRUKE SYKKELEN: Leder i bydelsutvalget, Knut Røli, nestleder Monique Nyberget Hiller og folkehelsekoordinator Marte Bulie oppfordrer innbyggerne i Bydel Alna til å ta sykkelen fatt. Foto:Bilde 1 av 1

Bydel Alna med sykkelstrategi for 2017-2020:

– Ta sykkelen fatt

Det er oppfordringen til Knut Røli, Monique Nyberget Hiller og Marte Bulie.

Røli og Nyberget Hiller, som er henholdsvis leder og nestleder i Alna bydelsutvalg, forteller at bydelsutvalget
vedtok en egen sykkelstrategi for Bydel Alna rett før jul.

25 prosent innen 2025

– Vi ønsker at flere av innbyggerne skal sykle – både i jobbsammenheng og på fritida, sier Røli.

Nyberget Hiller legger til at strategien har et noe ambisiøst mål om at 25 prosent av alle reiser skal foregå på sykkel innen 2025, som er i samspill med kommuneplanen for Oslo.

– I reisevaneundersøkelsen fra 2013 kom det fram at det er kun 1 prosent av hverdagsreisene i Bydel Alna der sykkelen brukes, samtidig er vi den bydelen som ligger i tet når det gjelder utviklingen av sykkelveier. Vi ønsker at flere skal se på sykkel som foretrukket fremkomstmiddel, sier Nyberget Hiller.

I fjor ble det gjennomført en ny undersøkelse, og resultatene er rett rundt hjørnet. De to politikerne håper at andelen innbyggere som tar sykkelen i bruk har steget.

Sykling gir god helse

Bulie, som er folkehelsekoordinator i Bydel Alna, sier at sykling gir god helse og livskvalitet:
– Den enkleste måten å være fysisk aktiv på, er å legge aktiviteten inn i daglige rutiner – for eksempel ved å sykle til og fra jobb og fritidsaktiviteter. Et annet positivt aspekt er jo at det er miljøvennlig.

Flere av tjenestene i bydelen har kjøpt inn el-sykler, og særlig i hjemmetjenesten har syklene blitt populære.

Gi barn og unge gode sykkelvaner

Bulie forteller at bydelen må jobbe bredt og langsiktig for å nå strategiens målsetning.
– Vi må satse på barn og unge, og gi dem gode sykkelvaner. I Bydel Grorud har de hatt Sykkelskolen i flere barnehager, som kombinerer språk- og sykkelopplæring. Dette er noe vi også ønsker å få til her.

– Sykkel er moro, roper Røli idet han og de to andre sykler bortover mot Trygve Lies plass.

Sykkelaktiviteter i Bydel Alna

Mange fine sykkelveier- og ruter i nærmiljøet og i marka
– Kart over sykkelveinettet finner du på Oslo kommune sin nettside: Sykkelveinettet i Oslo
– Skiforeningen – markadatabasen: https://www.skiforeningen.no/marka/
– Ut.no: https://www.ut.no/

Lån sykkel med lånekort på Furuset bibliotek- og aktivitetshus
– Sykkel både til voksne og barn som kan lånes i en uke

Sykkelverksted: hver torsdag kl. 17-19 i Ulsholtveien 31 på Furuset
– Jevnlig aktiviteter med sykkelmekaniker – få hjelp til å reparere sykkelen
– Ta med deler som må byttes ut
– Delta på kurs og aktiviteter

Sykkelbane for barn og unge på kunstisbanen i Furuset aktivitetspark (parken mellom Furuset forum og Furuset skole) i perioden 26. juni – 13. august.

Midtøstengruppen Alna arrangerer sykkel- og uteaktiviteter for barnefamilier i sommer.
Spørsmål? Ta kontakt med Baghi Taleb Ol Elm på mobil: 412 94 144.

Sykkelkurs for voksne arrangeres med jevne mellomrom i bydelen.
Ta kontakt med folkehelsekoordinator og sykkelkontakt Marte Bulie for mer informasjon.
-E-post: marte.bulie@bal.oslo.kommune.no
– Mobil: 941 34 802

Hvordan kan vi gjøre det lettere for deg å velge sykkelen?
Er det behov for bedre sykkelveier, skilting, sykkelparkering eller sykkelopplæring?
Da kan du også ta kontakt med Marte Bulie.