Byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Foto: Oslo Kommune/Sturlason. Foto:
Byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Foto: Oslo Kommune/Sturlason. Foto:Bilde 1 av 1

Raymond Johansen (Ap):

Uaktuelt med lettelser i Oslo

Etter at statsminister Erna Solberg (H) ga klarsignal om at noen av tiltakene kan lettes på, var byrådsleder Raymond Johansen (Ap) krystallklar på at det ikke er aktuelt å gjøre i Oslo.

Statsminister Erna Solberg (H) redegjorde for Stortinget om koronasituasjonen i Norge. Hun beskrev i sine kommentarer en situasjon preget av stor usikkerhet. Samtidig velger regjeringen å justere tiltakene ved å lette på noen av de strengeste reglene i landet, inkludert at skolene kan gå tilbake til gult nivå om smittesituasjonen lokalt tilsier det. Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap) vil ikke gjøre det samme i Oslo ennå.

– Det er ingenting som tilsier at vi kan ha store lettelser i tiltakene i Oslo nå. Smittetallene har i starten av året vært veldig høye, og vi må se en tydelig nedgang over tid før det blir aktuelt med store lettelser. Basert på råd fra nasjonale helsemyndigheter og våre egne fagfolk vil vi vurdere situasjonen og vurdere om alle tiltakene må videreføres, eller om det er rom for å gjøre noen justeringer. Oslofolk bør uansett forberede seg på fortsatt strenge tiltak i de neste ukene, sier han.

Samtidig sier Johansen at han er glad for at regjeringen har valgt å gjøre testing på grensen obligatorisk. Dette er noe byrådslederen har bedt om offentlig ved flere anledninger for å minske importsmitten.

– I dag kl. 17.00 (mandag journ.anm.) trer endelig regelen om obligatorisk testing på grensene i kraft. Det skulle vært på plass for lenge siden. Hadde regjeringen lyttet til alle oss som har tatt til orde for strengere tiltak mot importsmitte, ville situasjonen sett mindre dramatisk ut enn den gjør. Forhåpentlig er nå tiltakene og systemene gode nok til at vi kan beholde kontrollen over situasjonen, sier han.

Smittehopp etter jul

Byrådslederen spådde før jul at det ville bli smittehopp i begynnelsen av 2021, noe han fikk rett i. At tallene nå begynner å synke er han glad for, men Johansen spretter ikke champagnen riktig ennå.

– Det er vanskelig å konkludere utfra noen få dagers smittetall, men de siste dagers tall kan tyde på at vi begynner å få kontroll over smitten. Det betyr at tiltakene vi satte inn har virket, og at Oslo-folk har vært flinke til å følge råd og regler. Det er jeg veldig glad for. For selv om byrådet kan bestemme hvilke tiltak som gjelder, er det handlingene til hver og en av oss som bestemmer om vi slår ned viruset eller om vi lar det spre seg. Smittetallene er fortsatt sjefen i byen, sier han.

At det er et par dager med smittenedgang holder ikke for å gjøre lettelser. Det har Johansen gitt klar beskjed om tidligere, og det gjentar han også denne gangen. Når det blir lettelser, ønsker byrådet å prioritere barn og unge først.

– Gjennom hele pandemien har vi jobbet for å skåne barn og unge mest mulig, men smittesituasjonen har den siste tiden ført til strenge restriksjoner også for barn og unge. Jeg håper at situasjonen snart gjør det mulig med noen lettelser for barn og unge også i Oslo, sier Johansen.