OSLO MÅ FÅ ANSVARET: Lene Haug (f.v.), Aina Stenersen (Frp) og Randi Rosenqvist er klare på at Oslo bør få tilbake eierskap til sykehusplanene og peker på store mangler ved økonomi og bruk som hovedårsaker. Foto: Caroline Hammer
OSLO MÅ FÅ ANSVARET: Lene Haug (f.v.), Aina Stenersen (Frp) og Randi Rosenqvist er klare på at Oslo bør få tilbake eierskap til sykehusplanene og peker på store mangler ved økonomi og bruk som hovedårsaker. Foto: Caroline HammerBilde 1 av 1

Vil ta tilbake makta over sykehusene. – Syv av ti i Oslo ønsker å beholde Ullevål