Arbeidsledigheten stiger i Groruddalen med unntak av en bydel

I Groruddalen finner man også bydelen med høyest arbeidsledighet.

NAV er ute med tall som viser arbeidsledigheten blant arbeidsstyrken – sysselsatte og helt arbeidsledige – i Oslos bydeler pr. januar 2024 sammenlignet med januar 2023. I Bydel Grorud, Alna og Stovner økte arbeidsledigheten, mens den sank i Bydel Bjerke, viser en oversikt vedlagt i pressemeldingen:

2023 2024
Grorud 304 334
Bjerke 517 506
Alna 728 807
Stovner 439 542

Ledigheten er høyest i bydelene Søndre Nordstrand og Stovner med henholdsvis 3,6 prosent og 3,4 prosent, etterfulgt av bydel Alna og Gamle Oslo, begge med 3,2 prosent. 10 789 av rundt 400.000 personer i arbeidsfør alder i Oslo er helt arbeidsledige ved utgangen av januar. Det tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken.