EKSTRAORDINÆR BÅNDTVANG: Ekstraordinær båndtvang gjelder i Nordmarka og Lillomarka i Oslo kommune, på kartet avgrenset mellom markagrensen (blå strek) og kommunegrensen (rød strek).
EKSTRAORDINÆR BÅNDTVANG: Ekstraordinær båndtvang gjelder i Nordmarka og Lillomarka i Oslo kommune, på kartet avgrenset mellom markagrensen (blå strek) og kommunegrensen (rød strek).Bilde 1 av 1

Ekstraordinær båndtvang oppheves i Østmarka, men videreføres i Nordmarka og Lillomarka

På grunn av endrede snøforhold oppheves den ekstraordinære båndtvangen for hunder i Østmarka fra og med fredag 1. mars. Den ekstraordinære båndtvangen videreføres inntil videre i Nordmarka og Lillomarka. 

Av hensyn til viltet ble det innført ekstraordinær båndtvang i Oslomarka 6. januar. På bakgrunn av endrede snøforhold besluttet Bymiljøetaten å oppheve den ekstraordinære båndtvangen i Østmarka fra og med 1. mars. Kommunene rundt Østmarka kommer i nærmeste fremtid til å følge anmodningen om å oppheve båndtvangen på sine arealer. 

I Nordmarka og Lillomarka er det inntil videre nødvendig å videreføre ekstraordinær båndtvang. 

– Selv om vi nå opphever båndtvangen i noen områder, er det allikevel viktig at hundeeiere har god kontroll på hundene sine dersom de velger å slippe dem løs. Dette av hensyn til rådyr og annet vilt som er i en sårbar situasjon nå på slutten av vinteren, oppfordrer biolog Kjell Isaksen i Bymiljøetaten. 

Hjemmel i hundeloven

For øyeblikket er det stor variasjon i mengden snø i Oslo. Særlig høytliggende områder har en stor mengde. Etter perioder med mildvær har snømengdene fra Østmarka sunket sammen, da den generelt er mer lavtliggende enn Nordmarka. 

I Nordmarka og Lillomarka er snømengdene så langt i mindre grad påvirket av mildværet, men også der er snødybden noe redusert i de mest lavtliggende områdene. I perioder dannes det skare, avhengig av svingninger mellom minus- og plussgrader. Hunder kan da løpe oppå skaren, og fordi flere rådyr har trukket ned mot lavereliggende områder i Nordmarka og Lillomarka er sannsynligheten for konfrontasjon mellom rådyr i dårlig kondisjon og løse hunder høy i disse områdene.  

– Det er særlig rådyr som er sårbare for løse hunder om vinteren, men også for blant annet elg vil løse hunder kunne være et problem. Hunder kan bite, skade og eller drepe viltet direkte, og jaging kan føre til så store påkjenninger at viltet bukker under av utmattelse og stress. Hyppige forstyrrelser fører til økt energibruk og mindre tid til å finne mat. Når det blir mye snø blir det tungt og energikrevende for dyrene å bevege seg, og det blir vanskeligere å finne mat. Nå mot slutten av en lang og hard vinter har mange rådyr brukt opp energireservene, og dyrene har et særlig stort behov for ro og tid til å finne mat, sier Isaksen.

I forbindelse med oppfølging og rapporter om forkomne, skadde eller døde rådyr og elg er kommunens naturoppsyn i marka mye ute. Også ettersøkspersonell er mye ute i marka. Bymiljøetaten har ut fra dette et godt grunnlag for å vurdere behovet for ekstraordinær båndtvang i ulike deler av kommunen.  

Kommunen har hjemmel i hundeloven til å innføre ekstraordinær båndtvang «under ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet». Båndtvangen innebærer at hunder skal holdes i bånd eller inngjerdet.