Ekstraordinær båndtvang for hund oppheves i Nord- og Lillomarka

På grunn av endrede snøforhold oppheves den ekstraordinære båndtvangen for hund i Nord- og Lillomarka fra og med fredag 22. mars.

6. januar ble det innført ekstraordinær båndtvang i Marka i Oslo, av hensyn til viltet. Fra og med 1. mars ble den ekstraordinære båndtvangen opphevet i Østmarka, men videreført inntil videre i Nord- og Lillomarka.

Begrunnelsen for dette var at mye av snøen hadde smeltet/sunket sammen i Østmarka og at forholdene generelt for hjorteviltet der var bedre enn i Nord- og Lillomarka.

Det er fortsatt mye snø i høyereliggende deler av Nordmarka, mens mye av snøen har smeltet i lavereliggende områder. Det er i de lavereliggende delene de aller fleste rådyrene nå oppholder seg. Tilgangen til næring har bedret seg for disse dyrene, og de bruker mindre energi på å ta seg fram i terrenget. Redusert snømengde gjør dem også mindre sårbare for løse hunder.

Selv om den ekstraordinære båndtvangen nå oppheves, er det likevel viktig at hundeeiere har god kontroll på hundene sine dersom de velger å slippe dem løs. Dette av hensyn til rådyr og annet vilt som er i en sårbar situasjon nå på slutten av en lang vinter.

Det er ordinær båndtvang i hele Oslo fra og med 1. april (jf. hundeloven § 6). Unntak gjelder i kommunens 10 hundeparker/friområder for hund.