Trafikkulykke på E6 ved Alnabru

Politiet opplyser at det har vært en trafikkulykke på E6 utgående ved Alnabru. Nødetatene på stedet, og det er ikke meldt om personskader. Bergingsbil er på vei.