Groruddalsdebatt:

Om ny flerbrukshall og møteplasser på Haugerud

Et felles utspill fra Alna Arbeiderparti, Alna SV og Alna MDG.

Det er med glede og optimisme vi registrerer at byråd Omar Samy Gamal nå går inn for å åpne saken igjen, med hensikt å finne en mer tilfredsstillende løsning for lokalmiljøet.

Aller først er det viktig for oss å rose byråden for å være lyttende, og ha et ønske om å imøtekomme lokalbefolkningen på Haugerud og Trosterud sitt behov for møteplasser.

Saken har skapt sterke reaksjoner, da det ble klart at 1100 kvadratmeter var borte i det nye forslaget. Dette er det sagt mye om, og vi vil for nå rette fokuset litt vekk fra antall kvadratmeter, og heller mot hva det er viktig at det blir plass til. Det er det viktigste her.

Hallen må være stor nok

Ungdommen i lokalmiljøet etterlyser fysiske møteplasser. I et brev fra tre engasjerte ungdommer på Haugerud/Trosterud, omtalt i Akers Avis Groruddalen 11. januar, fortelles det om et sterkt ønske etter et sted å være. Unge mennesker som ønsker å være sosiale må møtes på den lokale matbutikken eller bensinstasjonen, hvor de blir kastet ut. Kan vi virkelig akseptere at dette er hverdagen for våre ungdommer?

I valgkampen snakket vi med ungdommer som var aktive i Haugerud IF. Dette var ungdommer med stort nettverk i området. De fortalte at de visste om mange ungdommer som ville henge sammen. De fortalte også at de selv hadde mange gode idéer for en stor variasjon av aktiviteter som disse ungdommene ville bli med på. Problemet? De hadde ingen fysiske steder å være. Dette gjorde inntrykk. Her var både aktive og engasjerte ungdommer klare for å tilby aktiviteter, og mange ungdommer klare for å delta. Det er vår jobb å fasilitere og legge til rette for dette.

Vi skal ikke snakke om kvadratmeter. Men, den nye hallen må være stor nok til å romme en åpen møteplass for lokalmiljøet. Den må videre kunne ha tilstrekkelige klubbhusfunksjoner og aktivitetsflater til det som ikke skal skje på håndballflatene (herunder sjakk, e-sport, capoeira, dans, lederkurs, lagmøter, trenermøter, foreldremøter, samtaler med utøvere mm.). Vi er opptatt av å kunne tilby møteplasser til ungdom som vil gjøre forskjellige ting. Vi politikere kan legge rammer, men det er viktig at ungdommene har et sted hvor de selv kan definere og utvikle funksjonen – basert på hva de selv mener er behovet og ønsket fra ungdommene i nærmiljøet. Det å ha tilstrekkelig med plass, slik at ungdom har denne muligheten, er essensielt.

Helhetlig perspektiv

For idrettslagene på Haugerud og Trosterud tenker ikke «bare» på idrett. De har et utvidet og helhetlig perspektiv på virksomheten sin. De ser nærområdet, og tenker blant annet på forebygging og utvikling av lokalsamfunnet – i tillegg til det sportslige, selvsagt. Denne type virksomhet/aktivitet trenger også møteplasser. Det finnes ikke i dag. Faktisk har det omtrent vært slik i nesten hele områdets 50-årige historie. Derfor er det viktig at det ikke blir slik de neste 50 årene. De valgene vi tar nå, er de valgene vi skal leve med de neste 50 årene. I likhet med resten av byen kommer Haugerud/Trosterud til å oppleve en betydelig vekst i befolkningen i årene som kommer. Dette gir selvsagt utfordringer, men også mange muligheter. Derfor er det viktig at vi kommer riktig ut og ikke lar sjansen til å lage attraktive møteplasser gå fra oss.

Kan bli et utstillingsvindu

Vi er stolt av byrådet vårt, og av engasjementet det har vist for å styrke lokalmiljøene i Groruddalen, blant annet gjennom Groruddalssatsingen og diverse områdeløft. Den nye hallen på Haugerud kan bli et utstillingsvindu på hva satsing i et nærområde fører til. Derfor er det viktig at det blir så bra som mulig.

Så dette er vårt ønske: Den nye hallen må utvides så mye at det blir nok plass til disse funksjonene og møteplassene som skissert.

For lokalmiljøet vil dette være helt avgjørende.