STATUS: På damesiden er det likt mellom Sveiva og Grei, mens Tunet i møte med Sveiva-herrene har tatt det første stikket (Foto: Tom Evensen).
STATUS: På damesiden er det likt mellom Sveiva og Grei, mens Tunet i møte med Sveiva-herrene har tatt det første stikket (Foto: Tom Evensen).

Slik gikk den første semifinale-runden