Birgitte Rommen

Birgitte Rommen ble bisatt fra Vestre gravlund, nye kapell 24. april 2024.

Vi ble løftet i fellesskapet rundt Kafe Steinbra

Birgitte Rommen utenfor Kafé Steinbra

Birgitte Rommen er død. Hun var en gledesspreder og maten hennes var berømt