Breisjøen

Alunsjøen er ett av vannene som i dag er avstengt for bading.

Gi oss flere badevann

I BEDRE TIDER: Roman Gramsz (t.v.) og Ola Elvestuen da de første gang kunne komme med gode nyheter om redningsaksjonen for flytegroen. Nå står alle lignende prosjekter i fare.

Rødlistet og truet vannplante overlates til seg selv i Breisjøen

Abonnement
DRØMMER: I dag er bading i Alunsjøen bare en drøm, og Ola Wolff Elvevold med badeballen må stoppe ved gjerdet. Han er en av dem som ønsker at Alunsjøen og Breisjøen åpnes for svømming, lek og moro når vannene ikke lenger er nødvendige drikkevannsreserver. Foto: Ørjan Brage

Drømmer om badevannet på andre siden av gjerdet

Abonnement
HODERYSTENDE: Ola Elvestuen (V) forstår ikke regjeringas prioriteringer når de foreslår å kutte støtten på (i statsbudsjettssammenheng) beskjedne 750.000 kroner til Norsk Naturarv. Foto: Ørjan Brage

Når regjeringen kutter statsstøtten, må stiftelsen Norsk Naturarv vurdere om de kan fortsette

Abonnement
VERDENSBOTANISK MIDTPUNKT: Den viktigste lokalitet i Europa for Flytegro er nettopp i Breisjøen i Groruddalen. Leder i Grorud Venstre, Eirik Torheim og stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V) fikk det bekreftet av Roman Gramsz, botaniker i Norsk Naturarv. Foto:
Sikrer botanisk sensasjon:

Plantens viktigste lokalitet i Europa er her i Groruddalen

Abonnement
GOD ORIENTERING: Byggeleder/kontrollør Tor Tørnes (f.v.) og Jørgen Lysgaard, vassdragsteknisk ansvarlig i Vann og avløpsetaten, samt tidligere skogoppsynsmann Håvard Pedersen og vassdragsteknisk ansvarlig i Oslo kommune, Bjørnar Roalkvam, sørget for at de mange som møtte opp på turen til Breisjøen, her ved en av de demningene som rehabiliteres, fikk grundig informasjon. Foto:

Vandring langs Breisjøens «gamle» bredder

Abonnement
ARBEIDET ER I GANG: Vann- og avløpsaetatens arbeid med rehabilitering av demningene er i gang og vil pågå fram til våren 2021. Foto:

Breisjøen: Demningene skal rehabiliteres – vannstanden vil synke med seks meter

Abonnement
Foto:

Dam Breisjøen skal rehabilteres

Kano i vakkert motlys på Aurevann. (Foto: Jon T. Merg.) Foto:

Mange begivenheter i Lillomarka i 2019: Åpning av friluftsområde, nedtapping av Breisjøen … kanskje naturreservat?

Abonnement