Foto:
Foto:Bilde 1 av 3
Foto:
Foto:Bilde 2 av 3
Foto:
Foto:Bilde 3 av 3

Dam Breisjøen skal rehabilteres

Vann- og avløpsetaten skal forsterke demningene på Breisjøen slik at de tilfredsstiller NVEs sikkerhetskrav.

De forsterkes med nye betongkonstruksjoner.

Arbeidene vil føre til inngrep i og rundt Breisjøen.

Anleggsperioden starter våren 2020 og er planlagt avsluttet våren 2021.

Arbeidene krever at vannstanden i Breisjøen senkes.
Nedtapping starter i april 2020.
Normal vannstand forventes tilbakeført januar 2021.

Telefon: 23 44 00 00
E-post: kundesenter@vav.oslo.kommune.no