Vann- og avløpsetaten

ULEKKERT: Men nå er ihvertfall mysteriet løst. Foto: Innsendt

Endelig er mysteriet om Hovinbekken løst

Abonnement
PLANOMRÅDET: Deler av arbeidsområdet ligger i Bydel Alna. Onsdag inviterer etatene til informasjonsmøte om prosjektet. Foto: Vann- og avløpsetaten
Stamnett-prosjektet er ute på offentlig høring:

Inviterer til digitalt informasjonsmøte

Abonnement
PLANOMRÅDET: Dette er området som Vann- og avløpsetaten har pekt ut for videre arbeid. Foto:
Ny vannforsyning i Oslo:

Dette spurte Groruddalen om – og slik svarte ekspertene

Abonnement
Onsdag kveld 2. desember kl. 17-19 svarer Vann- og avløpsetaten på spørsmål og innspill om vanntunnelen som skal bygges fra Trosterud til Huseby - og hvordan arbeidet vil påvirke områder som Stubberud, Alna og marka under byggingen. Massene skal tas ut på industriområdet på Stubberud (midt på bildet) og videre ut på E6. Trosterudblokkene er de karakteristiske gule blokkene oppe til venstre.<br/>

Hvordan blir du berørt når ny vannforsyning skal bygges for hele byen?

Se alle svarene fra Vann- og avløpsetaten

Flytegro Foto:

Vann- og avløpsetaten senker midlertidig vannstanden i Aurevann

Lutvann i Østmarka. Foto:
Tilsvar til Østmarkas venner:

Miljøhensyn veier tungt i planleggingen

Abonnement
Planlagt arbeid. Foto:

80.000 lastebillass ut fra Stubberud

Abonnement
ARBEIDET ER I GANG: Vann- og avløpsaetatens arbeid med rehabilitering av demningene er i gang og vil pågå fram til våren 2021. Foto:

Breisjøen: Demningene skal rehabiliteres – vannstanden vil synke med seks meter

Abonnement
Foto:

Dam Breisjøen skal rehabilteres

Vann- og avløpsetaten opphever kokeanbefaling på Teisen og Etterstad

BERØRTE: Dette området viser det berørte område der beboere nå må koke drikkevannet fremover. Foto:

Nytt bakteriefunn i drikkevannet på Teisen og Fjellhus

AVGRENSET OMRÅDE: Dette bilde viser det berørte området på Teisen og Etterstad. Nå er derimot vannet friskmeldt og Vann- og avløpsetaten opphever kokeanbefalingen. Foto:

Nå oppheves kokeanbefalingen for beboere på Teisen og Etterstad