Alunsjøen er ett av vannene som i dag er avstengt for bading.
Alunsjøen er ett av vannene som i dag er avstengt for bading.

Gi oss flere badevann

I Groruddalen har vi tre flotte vann som har vært avstengt i nærmere hundre år. Alunsjøen, Breisjøen og Svartkulp er gjerdet inn og stengt for folk i badesesongen, fordi de er del av Oslos drikkevannsforsyning. Men når en ny vannforsyning endelig står klar, etter planen i 2028, så kan nye, flotte natur-opplevelser bli tilgjengelig for groruddøler. Det vil være kjærkomment.

Vann som Vesletjern er tidvis overfylt i badesesongen. Men hvis disse mulighetene skal bli til virkelighet fra 2028, må vi sette i gang nå. Derfor var det forstemmende da bystyret på forrige møte stemte ned mitt og SVs forslag om å starte utredning og planlegging nå.

Bymiljøetaten har allerede, etter påtrykk fra SV, planlagt kartlegging av naturen i og rundt disse vannene i 2024/2025. Det er viktig, fordi vi må ikke legge til rette eller åpne opp for mer rekreasjon i disse vannene enn hva naturen tåler.

Men, så snart dette faktagrunnlaget foreligger, må man kunne komme i gang med nødvendige reguleringsbestemmelser, finansieringsbehov, osv. Slike ting tar tid, og i dette perspektivet er det ikke lenge til 2028. Og vi bør allerede nå kunne slå fast at den totale inngjerdingen som er rundt vannene i dag, skal fjernes.

Men det vil ikke byrådet, med Høyre og Venstre i spissen. Ei heller støttepartiene Fremskrittspartiet og KrF, og heller ikke Arbeiderpartiet. Disse partienes begrunnelse er at det er for tidlig å utelukke at man skal beholde den fullstendige inngjerdingen. Ikke for å verne drikkevannet, den funksjonen er jo avsluttet i 2028, men av naturvernhensyn. Dette er oppsiktsvekkende.

Drømmer om badevannet på andre siden av gjerdet

Det fins ingen, null, eksempler i norsk sammenheng på total inngjerding som et naturverntiltak. Og er det ikke litt overraskende at Høyre, Frp og Arbeiderpartiet er mer restriktiv i naturvernsammenheng, enn SV, og MDG og Rødt, som delvis støttet forslaget?

Naturligvis. Fordi dette handler ikke om en overstadig bekymring for naturen. Det handler om at bystyrets flertall ikke deler min og SVs utålmodighet på Groruddalens vegne. Konsekvensen av det, kommer ganske sannsynlig til å bli at gjerdene rundt Alunsjøen, Breisjøen og Svartkulp kommer til å bli stående i flere år etter at de ikke lenger er nødvendig.

Jeg syns Groruddalen fortjener bedre behandling enn dette.

Mitt og SVs forslag representerte på ingen måte noe frislipp for rovdrift på naturen. Det eneste vi utelukker, er altså en total inngjerding helt uten sidestykke i naturvernsammenheng. Når Bymiljøetatens naturkartlegging foreligger, er det nær utenkelig at den vil gi faglig grunn til å beholde en fullstendig avsperring. Da blir det høyresida og Arbeiderpartiet som må ta ansvar for at groruddølene ikke får tilgang på naturopplevelsene vi fortjener. Men jeg og SV kommer til å fortsette arbeidet for at Groruddalen blir et enda bedre sted å bo og leve.

Ola Wolff Elvevold, Rødtvet
Bystyrepresentant for Oslo SV