Mobbeombud

NYTT OMBUD: Henrik Raustøl skal hjelpe og veilede barn og unge som står i en mobbesak. Foto: Sturlason/Oslo kommune

Sosiallærer fra Brynseng blir nytt mobbeombud

Abonnement
MOBBING PÅ AGENDAEN: Bedre skolemiljø og foreldrenes rolle viste seg å være et tema mange både hadde mye på hjertet om og lyst til å høre mer om. Foto:
Inviterte til åpent foreldremøte

Vil ha slutt på mobbingen