NYTT OMBUD: Henrik Raustøl skal hjelpe og veilede barn og unge som står i en mobbesak. Foto: Sturlason/Oslo kommune
NYTT OMBUD: Henrik Raustøl skal hjelpe og veilede barn og unge som står i en mobbesak. Foto: Sturlason/Oslo kommuneBilde 1 av 1

Sosiallærer fra Brynseng blir nytt mobbeombud