Sivilforsvaret

TIL SALGS: Grorud leir har v¾rt base for for bŒde Sivilforsvaret og Norsk brannskole siden 50-tallet. NŒ skal f¿rstnevnte flytte - og tomta ligger ute for salg.  (Foto: Malling & Co) Foto:

Fra leir til leiligheter

Abonnement