Årvoll gård. Foto: Privat
Årvoll gård. Foto: PrivatBilde 1 av 1

Groruddalsdebatt:

Arbeidsgruppa på Årvoll gård

I 1991 startet Bjerke arbeidsgruppe sin virksomhet på Årvoll gård. Gruppa var ledet av to personer: En tømrer og en sosionom. Gruppas deltakere besto av arbeidsledige i ulike aldre. Hovedmålet for deltakerne var å få arbeidskompetanse gjennom praktisk arbeid.

Arbeidsoppgavene var i startfasen gjenoppbygging av gården etter mange års forfall. På 1990-tallet var det lavkonjunktur i byggebransjen og en del ledighet blant håndverkere. Mange så på dette som en vinn-vinn-situasjon: Formidling av kunnskap, arbeidspraksis, gjenoppbygging av et kulturminne som mange i nærmiljøet fikk glede og nytte av.

Arbeidsgruppa tilpasset seg etter hvert skiftende behov og konjunkturer. Det ble bl.a. satt fokus på flerkulturell bemanning i gruppa. Det ble også lagt vekt på å rekruttere ungdom.

Gruppa har skiftet navn ved to anledninger. I 2010 jobbet gruppa under navnet Aksjon vakrere Groruddalen. I 2015 ble det til Bydelsrusken. Årsaken til navnebyttene handlet i stor grad om hvor pengene kom fra. Aksjon vakrere Groruddalen var statlige midler øremerket Oslo ytre øst, Rusken-midlene var fra Oslo kommune sentralt. Kjernen i arbeidet har hele tiden vært knyttet til vedlikehold og service i lokalmiljøet.

Årvoll gård.
 Foto: Privat

Årvoll gård.
Foto: Privat

Gruppas arbeidsområde

Gjennom de drøyt 30 årene arbeidsgruppa har eksistert kan nevnes mange ulike oppdrag:

• Vedlikehold av bygningsmassen på Årvoll gård og Isdammen

• Rigge scene/tribuner til bydelens arrangementer

• Rydde- og flytteoppdrag, tømme kommunale leiligheter

• Stell/gressklipping og trefelling i parker

• Snekkeroppdrag på Veitvetklubben

• Oppussing i grendehuset på Sletteløkka.

• Snekkerarbeid på Siemensbygget/Startblokka

Dette er noen av de mange oppgavene som arbeidsgruppa har hatt gjennom årenes løp. Skal disse tjenestene heretter kjøpes fra private selskaper?