En av bomstasjonene i Groruddalen - på Trondheimsveien ved Sletteløkka og Linderud.
En av bomstasjonene i Groruddalen - på Trondheimsveien ved Sletteløkka og Linderud.

Felles erklæring om bompenger i Oslopakke 3 fra NAF Oslo og omegn og Groruddalen Miljøforum

NAF avdeling Oslo og omegn har merket seg utredningen bestilt av Groruddalen Miljøforum og oppslagene i media om den store skjevfordelingen både hva angår innkreving og bruk av bompenger i Oslopakke 3. Vi har notert at det er anmodet om gransking og lovlighetskontroll.

Det er i utredningen avdekket at bydelene i Oslo øst betaler mer i bompenger enn bydelene i Oslo vest og i Bærum. Dette til tross for at store deler av bompengene går til å finansiere investeringer i Oslo vest og i Bærum, blant annet Fornebubanen. Samtidig er det en kjensgjerning at det nesten ikke gjøres investeringer i nødvendige samferdselstiltak i Groruddalen som har en befolkning på ca. 150.000 personer.

I likhet med Groruddalen Miljøforum, vil NAF avdeling Oslo og omegn gi uttrykk for at denne store skjevfordelingen både av innkreving og bruk av bompenger ikke kan fortsette. Vi forventer at skjevfordelingen rettes opp i vårens forhandlinger om revisjon av Oslopakke 3. Det bør også sørges for at bompengestasjonene blir mer rettferdig fordelt.

Bompengesjokket: Groruddalen Miljøforum roses av mannen bak sjokk-rapporten

Vi ber også om at bompengesatsene reduseres til et mer rimelig nivå. Bompenger virker som en form for beskatning hvor det ikke tas hensyn til folks ulike formues- og inntektsnivåer. Dette er i strid med andre former for beskatning i Norge.

Bompengebelastningen må uansett endres slik at de som har nærhet til tiltakene, er de som betaler. Slik det er i dag, får Oslo øst og Groruddalen i liten grad igjen konkrete prosjekter for pengene som blir innkrevd her, mens Oslo Vest og Bærum, som nyter godt av investeringene fra de samme midlene, bidrar i mindre grad.

Oslo, 17. april 2024

For NAF, avdeling Oslo og omegn:
Ivar Sandvold, daglig leder
Svein Rasen, styreleder

For Groruddalen Miljøforum:
Heidi Trøen, leder
Bjørn E. Engstrøm, nestleder

Mer om bompenger i Groruddalen

Her finner du saker som handler bompengeinnkrevingen i Groruddalen.
Se hele lista her.