VEITVET SKOLE
VEITVET SKOLE FOTO: Akers Avis GroruddalenBilde 1 av 3
JON SANDVEN (R)
JON SANDVEN (R) FOTO: Photographer: Tom EvensenBilde 2 av 3
SIAVASH MOBASHERI (R)
SIAVASH MOBASHERI (R) FOTO: xBilde 3 av 3

Gi Veitvet skole tilbake til elevene og lærerne

Offentlig-privat samarbeid (OPS) har skapt et stort byråkrati som stjeler tid og ressurser fra skolen. Det må bli slutt på at noen skal tjene penger på Veitvet-ungenes skole.

Veitvet skole ble bygget som et såkalt offentlig-privat samarbeid. Det betød at det daværende Høyre-byrådet lot en privat aktør (Skanska) bygge og eie skolen, og kommunen ble redusert til en leietaker. Der alle økonomer ellers sier at det lønner seg å eie framfor å leie, prioriterte altså høyresida lønnsomheten til Skanska – ikke kommunen. Det er uansvarlig og elendig økonomisk styring.

At kommunen ikke eier skolen har gjort det vanskeligere å bruke skolen på ettermiddager og helger, både for elever, foreldre og idrettslaget. Ingen av ungene i Veitvet sportsklubb får bruke hallen på ukedagene, og i helgene bare om det tilfeldigvis er ledig.

Dette «samarbeidet» har over årene skapt et byråkrati uten like. På en skole med flere hundre aktive unger er det naturlig nok slitasje. Skanska har hatt en svært lav terskel for å definere slik slitasje som «hærverk». Når noe går galt, er det ikke bare å kontakte en vaktmester som raskt kan fikse det. Skoleledelsen må bruke mye tid, og forholde seg til en rekke etater, private og halvoffentlige selskaper. Eierne har satt forvaltningen bort, og forvalteren har satt vedlikeholdet bort.

Både skolen og AKS sliter med gammel gjeld, som Utdanningsetaten ikke vil slette. Konsekvensen er at undervisningsbudsjettet tappes for at etaten skal få pengene sine. Den økonomiske situasjonen skaper uro hos personalet og stress i arbeidet med skolens budsjett.

Da Rødt i 2020 spurte byrådet om de ville kjøpe skolen tilbake fra Skanska, var svaret fra daværende byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) negativt. Byrådet var riktignok mot OPS-modellen, men ville ikke gjøre noe med det – det var for dyrt.

Det er åtte år siden høyresida styrte Oslo. Det er grunn til å frykte mer privatisering og offentlig-privat samarbeid om de igjen får flertall – både når det gjelder bygging av skoler og idrettsanlegg. Eksempelet Veitvet skole viser hvordan dette går ut over elevene, og hvor tungt det kan bli å snu dette selv for et rødgrønt flertall.

Skanska eier ikke lenger skolen – det helkommunale aksjeselskapet Oslo Pensjonsforsikring har kjøpt den. Nå er det altså et heleid kommunalt selskap som tjener penger på Veitvet-barna. Hvorfor skal Oslo kommune tjene penger på ungene på Veitvet?

Det er på tide å ta tilbake kontrollen over skolen. Den gamle gjelden må byrådet slette, slik at skolen kan bruke penger på tilbudet til elever. Eierskapet til skolen må overføres fra Oslo Pensjonsforsikring AS til Oslo kommune, slik de fleste andre skoler i byen er eid av kommunen selv. Det er ingen grunn til at et kommunalt aksjeselskap skal tjene penger på ungene på Veitvet.

Siavash Mobasheri, Rødts 1. kandidat til Oslo bystyre

Jon Sandven, Rødts 1. kandidat til Bjerke bydelsutvalg