Bjørn Revil, fylkesstyremedlem Fremskrittspartiet Oslo
Bjørn Revil, fylkesstyremedlem Fremskrittspartiet Oslo

Groruddalens bompengesjokk. Dette kan raskt bli verre enn folk tror, mye verre.

Flere aktører er bekymret over at så lite bompenger kommer østkanten, og særlig Groruddalen, til gode. Det tror jeg de har grunn til. Dette kan raskt bli verre enn folk tror, mye verre.

Aller verst er kostnadene for Fornebubanen som har gallopert fra 3-4 milliarder til godt over 30 milliarder, og de kommer bare til å stige når konstruksjonen av svære stasjoner dypt nede i en berggrunn bestående av nærmest ugjennomtrengelig marin leire skal gjennomføres.

I tillegg kommer milliarden som snart blir bevilget for å ruste opp Majorstua stasjon. Den etterfølges nok av flere milliarder når Fornebubanen skal kobles på. Dette blir dyrt og prosjektet kan neppe stoppes. Kostnadene løper uansett, og de må i hovedsak dekkes av bompenger.

Bompengesjokket: Groruddalen betalte inn 8 milliarder – uten å få noe tilbake

Men det blir enda verre: Om byrådet i likhet med sine forgjengere lykkes i å redusere biltrafikken vil det bli færre igjen til å dele den stadig stigende regningen. Dermed vil bompengene øke og øke. Jo færre biler, jo mer i regning pr. bil. Dilemmaet kalles Laffers paradoks. Arthur Laffer viste at dersom avgiftene blir for høye vil inntektene synke (f.eks fordi folk slutter å kjøre bil) og ytterligere økninger vil bare gi mindre inntekter. Det er ikke sikkert bompengeinntektene kan økes fremover i tid selv om satsene går i været. Dette er ikke en utømmelig kilde til penger.

To svært gode gode prosjekter mange ønsker, men som det neppe finnes penger til, er Manglerudtunnelen og Røatunnelen. Begge deler må bompengefinansieres dersom de skal bygges, og de bompengene er ikke krevet inn ennå. Dette kommer eventuet på toppen av økningene vi allerede har sett og de fremtidige økningene som forlengst har blitt regnet ut. Noen særlig drahjelp fra en regjering med Senterpartiet i en ledende rolle kommer neppe. Lokale Oslo-prosjekter kommer nok veldig langt nede på det partiets prioriteringsliste. Dermed: Bompenger.

BOMPENGESJOKKET: Politikk er kunsten å lyve til rett tid

Så er det et problem at Oslopakke 3 ikke bare omfatter Oslo. Hver gang det kreves penger til et prosjekt i Oslo, og særlig på østkanten, vil f.eks Bærum forlange sin del av kaka. Og selv om det dyreste bompengeprosjektet, Fornebubanen, i hovedsak kommer bærumsfolket til gode, er det Oslo og særlig Groruddalen som tar hoveddelen av regningen.

Så bekymret er det all mulig grunn til å være. Bompengebruken er på vei ut av kontroll og prosjektene som allerede finansieres blir gradvis dyrere. Groruddølene betaler for mye og får for lite.

Bjørn Revil, fylkesstyremedlem Frp Oslo