Edvin Hammervold foran det nedlagte Schanches gartneri der det planlegges en stor boligutbygging. I tillegg er det andre planer i det samme området. I sum frykter Hammervold at dette vil ødelegge  Bredtvet, Rødtvet og Sletteløkka. Foto:
Edvin Hammervold foran det nedlagte Schanches gartneri der det planlegges en stor boligutbygging. I tillegg er det andre planer i det samme området. I sum frykter Hammervold at dette vil ødelegge Bredtvet, Rødtvet og Sletteløkka. Foto:Bilde 1 av 1

Tar Høyre på ordet:

Her kommer innspill – igjen! Frykter for Bredtvet og Rødtvets fremtid