Tamina Sherifdeen Rauf_2
FOTO: Magnus Solhaug

Nationaltheatret til Groruddalen

Tirsdag 16. april var førsteamanuensis og byforsker Erling Dokk Holm ute i Aftenposten og tar til orde for å vurdere å flytte det ærverdige Nationaltheatret til Økern. Og her mener jeg han har helt rett!

I bystyreprogrammet til Arbeiderpartiet har vi programfestet og tydeliggjort at vi ønsker å utvikle attraktive byområder utover i byen, og ikke minst – lokalisere flere statlige institusjoner i ytre by. Dette er fordi vi ser at ved å bygge og utvikle «utenfra og inn» er vi med på å ta hele byen i bruk og skape et mer sammensatt Oslo med rom for et viktig mangfold.

Ideen om å flytte Nationaltheatret til Hovinbyen i Groruddalen henger åpenbart sammen med min visjon om å ruste opp og utvikle dalen, fremme flere gjemte talenter og ikke minst for å tilgjengeliggjøre en viktig kulturinstitusjon til en større del av Oslo.

Fjordbyutbyggingen (Sørenga, Bjørvika, Aker Brygge, Tjuvholmen m.m) har vist at en direkte satsning og fokus på spesifikke områder er med på å fremme hele den delen av byen. Det som før var grå og kjedelige parkeringsplasser har i dag blitt et av de mest trendy stedene i byen vår, og kulturen så vel som kapitalen for øvrig, følger med.

Fjordbyen er en viktig del av Oslo, men Oslo er mye mer enn bare Fjordbyen.

Jeg mener Groruddalen fortjener denne direkte satsningen. I dag og fremover skjer det mye spennende både på Ammerud, Furuset, Stovner, Økern og rundt omkring i dalen vår. Men vi må være villige til tørre å flytte også på de større institusjonene våre for å flette byen tettere sammen.

Ved å spre institusjonene våre utover i byen er vi med på å skape en mer helhetlig by med flere attraktive områder og «happening»-steder, som vil særlig ha en stor verdi for lokalbefolkningen så vel som øvrige Oslo-boere.

Dokk Holm trekker også fram motstanden knyttet til å legge Operaen til Bjørvika, da mange heller tok til orde for å legge den på det ellers naturlige stedet Vestbanen. I retrospekt forstår vi at å være nytenkende og kreativ i byutviklingen er helt essensielt for å løfte byen og skape flere synergisentere omkring i Oslo.

Kultur og byutvikling henger tydelig sammen. Og nå mener jeg det er Groruddalens tur å bli satset på.

Tamina Sheriffdeen Rauf, Furuset
Medlem av byutviklingsutvalget i Oslo bystyre for Arbeiderpartiet