Høringssvar: Ny abortlov i Norge

Nei til utvidelse av abort

Jeg takker for muligheten til å komme med høringssvar i denne saken. Jeg ønsker å minne om at det er viktig at abortutvalget representerer kvinnen og mannen i gata. Vi trenger alle ulike syn på saken. Vi må ikke låse fast tema og virkeligheten til at dette kun er snakk om utvidelse av abort og nemnder. Det blir i praksis å fjerne all diskusjon rundt abort og ta kontroll på virkeligheten for oss alle. Det er ikke rettferdig.

Vi trenger å snakke om at livet har en verdi og at alt liv har en verdi. For dette trenger vi også empati for det ufødte barn og diskutere det.

Det er tydelig at mange ønsker å argumentere for å få rett i sin sak, men det er forskjell på det og gjøre det som er rett. Hvis vi skal jobbe på den rette måten, kan vi ikke utelate kvinner sitt selvstendige ansvar for fremtiden. Vi kan velge en ny fremtid nå. Vi trenger å tenke nytt og ikke repetere gamle mønstre.

Vi må ikke legge til rette for mer ansvarsfraskrivelse. Vi må ikke legge til rette for et offfersamfunn. Vi må ikke støtte opp om egoisme og selvsentrert selvopptatthet, fordi det er svært destruktivt for samfunnet og enkeltinidividet. Vi kan velge å tro på livet ,og det er kun litt endringer i måten vi tenker på som gjør at vi kan få et helt nytt syn på saken. Viktig perspektiv er at vi kan gjøre mer og vi kan bedre.

Vi kan jobbe med innholdet i nemnder slik at det blir bedre, men vi må ikke kutte det helt ut. Det vil alltid være ulikt syn på dette da det er ulike behov fra individ til individ, men vi bør selvfølgelig lytte til dem som har vanskelige opplevelser rundt dette og som kan bidra til å gjøre det bedre. Da må vi sikre oss at det faktisk blir bedre på forhånd og forstå i dybden hva vi faktisk gjør som berører oss alle på ulike måter.

Det er viktig at å jobbe med folkeskikk, høflighet og respekt hver eneste dag. Det er alltid viktig å bli møtt med forståelse og respekt i en slik situasjon. Forebyggende arbeid er en viktig nøkkel til å løse det vi står i. Vi må støtte opp alle kvinner. Støtte opp om at kvinner er sjef i eget liv. Ta ansvar for eget liv, helse og kropp. Ta sin del av ansvaret med å ta ansvar for egne handlinger og valg uten frykt.

Vi trenger en bevisstgjøring og ønske hverandre genuint godt. Nå kan vi velge en ny fremtid der vi starter med å ta ansvar for egne handlinger og valg. Det man gjør har konsekvenser, og her er det viktig lærdom. Kvinner kan velge å ikke sette seg i den situasjonen. Dette gjelder for de aller fleste av oss. Gjør det rette fra starten av, og kvinner slipper mye problemer. Vi kvinner kan så mye mer. Det er en illusjon å tro at man ikke bestemmer over egen kropp. Nå må vi forholde oss til realiteter og fakta. Det er et valg å bli gravid, og hvis man ikke har lært dette, så er det på høy tid å lære det i et moderne samfunn. Kvinner og menn må stå sammen i ærlighet og hjelpe hverandre slik at vi ser alle muligheter og kan ta frie valg ut ifra dette.

Alle kvinner er forskjellige, og det er ulike årsaker til at man ønsker abort. Den endelige sannheten eier individet, og ikke fellesskapet, som burde få oss til å tenke. Vi må stille riktige kritiske spørsmål. Vi alle trenger å bli utfordret på vår synspunkter. Det er god omsorg å stille krav, og det må vi ikke glemme i disse tider. I en sårbar situasjon er det viktig å ha flere som kan hjelpe til å tenke og spesielt når man er ung.

Kvinner bestemmer over egen kropp og trenger veiledning slik at man kan velge å ikke bli gravid dersom man ikke ønsker det. Dette er til det beste for kvinner, det ufødte barnet og menn. Dette må vi ikke ignorere og bagatellisere bort. Ja til bevisste og opplyste valg.

Uten tvil sier jeg et tydelig nei til utvidelse av abort til 18 uker, og vi trenger fremdeles nemnder. Dette er også spesielt viktig med tanke på tiden vi lever i der mange ønsker mindre sannhet og gjøre om på det som er rett og galt. Vi må si nei når vi ser at samfunnet dras i en totalitær retning og stå opp for demokratiet vårt. Vi må støtte opp om alle kvinner sitt opplyste, selvstendige og frie
valg.