Foto:
Foto:Bilde 1 av 1

Groruddalsdebatt:

Opprop for å redde Kafé Steinbra

Vi forventer at Grorud bydels politikere redder Kafé Steinbra! De har et ansvar her, som de ikke bør løpe fra.

Kafé Steinbra har utviklet seg til å bli et møtested med kultur av mange slag, akkurat slik planen ble utformet for snart femten år siden. Dette skjedde i samarbeid med bl.a. Byantikvaren, og var en viktig del av Groruddals-satsingen.

Vi mener at kafeen i ettertid ikke har fått den støtten den fortjener. La ikke «bruk og kast»-mentaliteten styre politikken i vår bydel. Tross mange pålegg fra bydelen, og med begrensninger – lokalisert i en vernet bygning, uten mulighet for utvidelser, så har Kafé Steinbra siden åpningen i 2014 løst oppgaven som kulturell møteplass meget bra!

Derfor:

Vi ønsker oss Birgitte Rommens Kafé Steinbra, ikke «et eller annet» annet!


Hilsen

Groruddalen Historielag,
ved leder Dan Brovold

Naturvernforbundet i Groruddalen,
ved leder Helge Bråthen, (vi jobber bl.a. med oppgradering av uteområdet til Grorudveien 3-5)

Steinar Enerly,
Steinbruddet

Karin Lona og Jon Frode Blichfeldt,
initiativtakere til månedlige Steinbra-treff gjennom flere år der «gamle Grorud-folk» møtes

Steinhoggerfestivalen,
ved Frøydis Arnesen

Per Erik Ingjer,
for «Grorud Fotball Fitness», gamle spillere fra Groruds A-lag

Groruddalen Arbeiderkor,
ved leder Bjørn Lindblom

Romsåsreiret,
ved leder Hilde Østreng

Sangkoret Gropus,
ved leder Anne Mikkelsen

Jan Lange,
Søppelmann Janssons fristelser

Åsmund Gylder for Líf laga
og foreningen One People

Tidligere kolleger fra Groruddalen skole

Romsås Vel,
ved leder Thor Johnsen

Groruddalen Kunstforening,
ved Inger Margrethe Eriksen

Groruddalen sanitetsforening,
ved leder Gro Fagernes Krummel

Lillomarkas Venner

Grorud Samvirkende Foreninger

Grorudskolenes Strykeorkester,
ved Joakim Frøystein

Groruddalen Miljøforum

Alnaelvas Venner,
som håper å varme opp til lysvandring på Kafé Steinbra også til høsten

Kari Bjørklund,
leder for Nordtvet biblioteks venner

Fyrhuset musikkverksted,
ved Maria Eva Orieta 

Grorud Rotary Club

Grorud Lions,
ved leder Anders Bjørnsen

Tone Marie Falch,
sokneprest Grorud menighet

Norske Grafikeres Verksted,
ved styreleder Anne-Kari Ødegård

Steinhoggermuseet i Grorudveien 3,
ved Kirsten Berrum

Akers Avis Groruddalen