FRYKTER FOR FREMDRIFTEN: Ola Wolff Elvevold (SV) er bekymret for at Trondheimsveiens ekskludering fra NTP vil gjøre at all fremdrift for nedbygging av veien vil stoppe opp.
FRYKTER FOR FREMDRIFTEN: Ola Wolff Elvevold (SV) er bekymret for at Trondheimsveiens ekskludering fra NTP vil gjøre at all fremdrift for nedbygging av veien vil stoppe opp.

Redningspakke for Oslopakken og Groruddalen

Tilliten til rammeverket rundt samferdselspolitikken i Oslo, Oslopakke 3, henger nå i en tynn tråd i vår del av byen. Med god grunn. Groruddalen betaler svære summer i bompenger, men får lite igjen, hvis man snakker om rene groruddalsprosjekter innen samferdsel.

Den høye innkrevingen av bompenger forteller om en altfor stor bilavhengighet i vår del av byen. En hovedårsak til dette er manglende investeringer i kollektivtransporten i Groruddalen over mange år. Dette kommer samtidig som et byråd helt dominert av vestkanten tillater buss-kaos og rutekutt, uten å komme med noen konkrete løsninger. Og til våren avvikles rabatten på enkeltreiser som SV og vårt rødgrønne byråd innførte.

Nå haster det hvis Oslopakkens troverdighet skal reddes. Og enda viktigere, hvis Groruddalen skal få det løftet for samferdsel og miljø som vi fortjener.

Bompengesjokket: Groruddalen betalte inn 8 milliarder – uten å få noe tilbake

Når reforhandlingen av Oslopakke 3 nå snart tar til, må endelig begynnelsen på T-banen til Lørenskog prioriteres - Visperud er første stopp. Ombyggingen av Trondheimsveien må også komme i gang. Trikk til Bjerke haster, men vi må også enes om videreføring til Tonsenhagen og Linderud/Veitvet. Denne lista er ikke uttømmende, men etter mitt skjønn de aller viktigste. Og det er tiltak som vil gjøre livet til folk i Groruddalen enklere og bedre.

I denne avis har byrådsleder Eirik Lae Solberg tidligere signalisert at E6 Oslo Øst er Høyre/Venstre-byrådets hovedprioritering for byens østlige halvpart. Det vil være en forferdelig feilprioritering. For Groruddalen betyr dette prosjektet bare mer forurensing, og samtidig høyere bompenger.

– Vi er nødt til å få med staten på de store samferdselsprosjektene

Nå må Groruddalen mobilisere, hvis ikke Eirik Lae Solberg og hans vestkantbyråd skal få ødelegge både Oslopakken og håpet om et løft for samferdsel og miljø i dalen vår.

Ola Wolff Elvevold, Rødtvet,
bystyrerepresentant (SV)